Image layer

Image layer

Image layer

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W OKREŚLANIU WYSOKOŚCI NALEŻNOŚCI ORAZ ZOBOWIĄZAŃ PO ZMIANACH USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, KODEKSU CYWILNEGO ORAZ SZCZEGÓLNYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI W 2018 ROKU

Data szkolenia
18-09-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 04.09 wynosi 360 PLN
Po 04.09 cena szkolenia wynosi 390 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do skarbników, głównych księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym w placówce oświatowej albo jednostce obsługującej placówki oświatowe (CUW).

Korzyści: Celem szkolenia jest prezentacja najczęściej popełnianych błędów związanych z:

a) przypis należności;

b) ujęcie zobowiązań i ich wycena do sprawozdawczości;

c) przedawnienie po zmianie kodeksu cywilnego;

d) należności i zobowiązania według szczególnych zasad rachunkowości od 2018 roku.

Uczestnicy szkolenia będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków . Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego szkoleniem.

Prowadzący: prawnik, specjalista z zakresu finansów publicznych, były inspektor kontroli RIO. Prowadził szkolenia m.in. dla: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, urzędów miast/gmin, starostw powiatowych, wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, jednostek systemu pomocy społecznej, placówek oświatowych, ośrodków sportu i rekreacji, instytucji kultury oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. Publicysta z zakresu rachunkowości i finansów. Ekspert w zakresie rozliczania podatku od towarów i usług. Stały współpracownik FRDL.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Przypis należności na koncie 221 - należność krótkoterminowa a długoterminowa w rozumieniu bilansu i sprawozdawczości budżetowej;

2. Zwroty wydatków na koniec roku i ich rozliczenie:

 a) tylko przypis i wpływ w nowym roku;

 b) przypis i zwrot w tym samym roku.

3. Świadczenie główne oraz uboczne - co jest czym w ewidencji księgowej oraz sprawozdawczości budżetowej i bilansowej;

4. Podział należności według kryteriów - bilans , sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdania z operacji finansowych;

5. Ulgi i ich zastosowanie - raty , odroczenie terminu - najczęściej popełniane błędy w ustalaniu i rozliczaniu danej ulgi;

6. Zobowiązania i ich wycena - bilans , sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdania z operacji finansowych;

7. Zobowiązania - wydatki budżetowe w ramach split payment - nowe zasady rozliczania oraz wykonania planu finansowego jednostki;

8. Należności na kontach : 201,221,234,240 oraz 225 (w zakresie vat split payment);

9. Zobowiązania na kontach 201, 221 , 234 , 240 oraz 225 (w zakresie vat split payment);

10. Uzgadnianie kwot należności oraz zobowiązań na potrzeby: bilans , sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdania z operacji finansowych - wyłączenia oraz porównywalność danych;

11. Zdarzenia objęte dyscypliną finansów publicznych oraz wyłączone - przykłady;

12. Należności oraz zobowiązania - pozostałe zmiany w 2018 roku.

13. Najczęściej popełniane błędy w schematach - przykłady.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl