Image layer

Image layer

Image layer

REKLAMY WYBORCZE – UMIESZCZANIE OBIEKTÓW I ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Data szkolenia
17-09-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.09 wynosi 350 PLN
Po 03.09 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Osoby przygotowujące decyzje w organach administrujących drogami na szczeblu gminnym i powiatowym.

Korzyści: Odpowiemy m.in. na pytania:

- Jakie zasady obowiązują przy wydawaniu decyzji o zajęciu pasa drogowego?

- Jak sporządzać dowody w postępowaniu?

- Jakie są zasady umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym?

- Jakie zasady rządzą umieszczaniem urządzeń reklamowych w pasie drogowym?

- Jak postępować w przypadku samowolnego zajęcia pasa drogowego?

- Jak naliczać opłaty za zajęcie pasa drogowego?

Prowadzący: Od ponad 20 lat pracuje w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Katowicach, obecnie członek etatowy SKO, doświadczony szkoleniowiec. Od 1998 roku współpracuje z FRDL, przeprowadził setki szkoleń dotyczących prawa administracyjnego, autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Czas trwania: 9:30-14:30

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1) Wniosek o zajęcie pasa drogowego, lokalizację zjazdu, umieszczenie urządzenia reklamowego.

2) Podmioty uczestniczące w postępowaniu - strony postępowania.

3) Zasady prowadzenia postępowania administracyjnego – postępowanie na wniosek i z urzędu.

4) Dowody w postępowaniu – oględziny, rozprawa.

5) Decyzja - wymogi formalne - elementy obligatoryjne  decyzji.

6) Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego - zmiana decyzji.

7) Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej – uzasadnienie odmowy.

8) Zezwolenie na umieszczenie urządzenia reklamowego. Opłaty za zezwolenia

9) Uwarunkowania planu miejscowego dla urządzeń reklamowych.

10) Uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych przez administrację drogową.

11) Inne problemy związane z administrowaniem drogami.

12) Zarządzanie innymi drogami (nie będącymi drogami publicznymi).

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl