Image layer

Image layer

Image layer

Obowiązki pracodawcy samorządowego związane ze zmianą kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz starostów i członków zarządu powiatu

Data szkolenia
12-10-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 28.09 wynosi 350 PLN
Po 28.09 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie kierowane jest do pracodawców, sekretarzy miast, gmin i powiatów oraz innych osób zajmujących się problematyką kadrową w urzędach, jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich.

Korzyści: Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami pracodawcy samorządowego wynikającymi z zakończeniem obecnej i rozpoczęciem nowej kadencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty powiatu oraz marszałka województwa. Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zasady dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z wyboru i powołania w samorządzie, stosowaną  praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki. Poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy.

Prowadzący: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie w tematyce samorządowego prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania urzędu, oparte na ponad 30-letnim doświadczeniu zawodowym w administracji publicznej, w tym 22 letnim w samorządzie gminnym na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz sprawami  pracowniczymi. Jako szkoleniowiec od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.  Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego jednego z byłych miast wojewódzkich.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Sytuacja prawna wójtów, burmistrzów, prezydentów  w związku  z upływem kadencji

 a) rozwiązanie  stosunku pracy z wyboru, dzień rozwiązania stosunku pracy

 b) wybór tej samej osoby w nowej kadencji

 c) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 d) świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy po upływie kadencji

2. Sytuacja prawna starostów i członków zarządu powiatu   w związku  z upływem kadencji

 a) rozwiązanie  stosunku pracy z wyboru, dzień rozwiązania stosunku pracy

 b) wybór tej samej osoby w nowej kadencji

 c) ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

 d) świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy po upływie kadencji

3. Świadczenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy  z wyboru

 a) odprawa z art. 40  ustawy o pracownikach samorządowych

 b) odprawa z art. 75 Kodeksu pracy

 c) odprawa emerytalno - rentowa

 d) nagroda jubileuszowa

 e) zbieg prawa do świadczeń

4. Zasady rozwiązania stosunku pracy z powołania

 a) krąg osób zatrudnionych na podstawie powołania

 b) tryb rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy

 c) tryb rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracownika.

 d) świadczenia przysługujące pracownikowi i ochrona jego uprawnień

5.  Zasady nawiązania stosunku pracy z wyboru i powołania w gminie i powiecie

 a) dzień nawiązania stosunku pracy

 b) ustalenie wynagrodzenia

6. Sytuacja prawna pracowników w związku z powrotem z urlopu bezpłatnego oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl