Image layer

Image layer

Image layer

Specyfika pracy z trudnym klientem w instytucjach pomocy społecznej

Data szkolenia
15-10-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 01.10 wynosi 330 PLN
Po 01.10 cena szkolenia wynosi 360 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy socjalni oraz wszyscy mający bezpośredni kontakt z roszczeniowymi oraz agresywnymi klientami.

Cele i korzyści: Celem szkolenia jest:

- usprawnienie umiejętności komunikacyjnych w relacji pracownik socjalny – klient

- poznanie typologii trudnych klientów

- poznanie asertywnych strategii radzenie sobie z postawami manipulacyjnymi ze strony klienta

- poznanie natury konfliktu, jego budowy i dynamiki rozwoju

- wzrost kompetencji zawodowych pracowników socjalnych

Prowadzący: Trener biznesu (grupa SET), mediator rodzinny i sądowy, pedagog – praktyk. Od lat zajmuje się szkoleniami z zakresu obsługi klienta, autoprezentacji, motywacji, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, asertywności, komunikacji, mediacji, budowania zespołu oraz zarządzania zespołem. Ma doświadczenie w szkoleniu samorządowców, pracowników instytucji pomocy społecznej, firm komercyjnych, banków oraz nauczycieli. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.


PROGRAM:

Treści warsztatu podzielone na moduły:

Moduł I – wprowadzenie w tematykę zajęć.

1. Przedstawienie programu i celów warsztatu.

2. Zawarcie kontraktu.

3. Ćwiczenie na dobry początek – „ Poznajmy się bliżej „

Moduł II – typologia trudnych klientów

1. Podstawy efektywnej komunikacji – mini wykład

2. Typologia trudnych klientów – ćwiczenia w grupach

3. SPINKA – jako metoda konstruktywnej informacji zwrotnej w relacji pracownik socjalny – klient.

4. Rozmowy z trudnym klientem – ćwiczenia

Moduł III  - konflikt i jak sobie z nim radzić

1. „ Ja” w sytuacji konfliktowej – test

2. Złość jako podstawowa emocja towarzysząca sytuacją konfliktowym - ćwiczenia

3. Moje mocne strony i moje ograniczenia przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych z klientem

Moduł IV – asertywności jako odpowiedź na  manipulację i krytykę ze strony klienta

1. Podstawy zachowań asertywnych – mini wykład

2. Asertywne wyrażanie gniewu jako sposób przeciwstawiania się zachowaniom  manipulacyjnym - ćwiczenia

3. Asertywne radzenie sobie z krytyką i oceną ze strony klienta – ćwiczenia

Moduł V – zakończenie warsztatu

1. Refleksje uczestników zajęć na temat zrealizowanych warsztatów

2. Ewaluacja zajęć

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl