Image layer

Image layer

Image layer

Postępowanie z odpadami po zmianach prawnych

Data szkolenia
13-11-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10 wynosi 350 PLN
Po 30.10 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy urzędów administracji publicznej, przedsiębiorcy, działacze organizacji społecznych zainteresowani regulacjami prawnymi związanymi z postępowaniem odpadami.

Korzyści: Zaznajomienie uczestników z najnowszymi zmianami prawnymi dot. odpadów.

Prowadzący: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ochrony Środowiska. Specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska, autor licznych opracowań, w tym podręczników i komentarzy, opinii i analiz dla urzędów państwowych i firm. Znakomity wykładowca i szkoleniowiec współpracujący z FRDL od wielu lat.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

PROGRAM:

1. Zakres zmian dokonanych w roku 2018  (w szczególności ustawą z 20 lipca 2018).

2. Nowa definicja odpadów niebezpiecznych.

3. Uznanie substancji lub przedmiotu za produkt uboczny.

4. Nowe regulacje dotyczące magazynowania odpadów.

5. Obowiązki związane z uzyskiwaniem zezwolenia na gospodarowanie odpadami (zabezpieczenie roszczeń).

6. Nadzór nad miejscami gromadzenia i składowania odpadów, sprawowany przez posiadacza odpadów i organy nadzoru.

7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o odpadach..

8. Pytania i odpowiedzi.

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl