Image layer

Image layer

Image layer

Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego? Zmiany w 2018 r.

Data szkolenia
13-11-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 30.10 wynosi 350 PLN
Po 30.10 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin zajmujący się rozliczeniami finansowymi oraz sprawami oświatowymi w zakresie wychowania przedszkolnego

Korzyści: Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie właściwego obliczania i przekazywania zobowiązań finansowych wynikających z objęcia dziecka, będącego mieszkańcem gminy, wychowaniem przedszkolnym w placówce publicznej lub niepublicznej na terenie sąsiedniej gminy.

Prowadzący: od szesnastu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w starostwie powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu doradztwa metodycznego dla wszystkich szkół z terenu powiatu, współpracuje w zakresie organizacji oraz prowadzenia szkoleń i kursów o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia :

1. Nowelizacja ustawy i jej konsekwencje dla organu zezwalającego.

2. Podstawy prawne refundacji.

3. Sposób obliczania dotacji dla przedszkola niepublicznego po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

4. Sposób obliczania refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego.

5. Sposób obliczania refundacji kosztów pobytu dziecka w przedszkolu publicznym po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

6. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji po nowelizacji obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 r.

7. Techniczne aspekty przepływu środków finansowych pomiędzy gminami - przykład porozumienia.

8. Najczęstsze uchybienia gmin w świetle orzecznictwa.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl