Image layer

Image layer

Image layer

Kujawsko-Pomorskie Forum Oświaty: Subwencja i dotacje oświatowe pod kontrolą

Data szkolenia
13-11-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 06.11 wynosi 345 PLN
Po 06.11 cena szkolenia wynosi 345 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na:

Kujawsko-Pomorskie Forum Oświaty Samorządowej

przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,

12 listopada 2018 r., Bydgoszcz

 

Tematyka spotkania:

"Subwencja i dotacje oświatowe pod kontrolą - sprawne zarządzanie procesem dotowania, rozliczeń pomiędzy gminami i ewidencjonowania środków przeznaczonych na kształcenie specjalne.”

Program szkolenia:

Sesja pierwsza

Ewidencja niepublicznych jednostek oświatowych podstawą dotowania.

1. Ewidencja niepublicznych jednostek oświatowych podstawą procesu dotowania:

a) ustalenie formy organizacyjno-prawnej organu prowadzącego i jego reprezentacji;

b) aktualność statutu podstawą kwalifikowalności wydatków;

c) aktualność wpisu do ewidencji, podstawą uprawnienia do przyznania dotacji;

d) wykreślenie z ewidencji utratą prawa do dotacji.

 Decyzja administracyjne podstawą dotowania publicznych jednostek oświatowych.

2. Decyzja administracyjna wyrażająca zgodę na prowadzenie publicznej jednostki oświatowej - podstawą prawa do dotacji (bez obowiązku składania wniosku).

3. Sprawdź aktualność  decyzji administracyjnej zanim udzielisz dotacji.

Tryb udzielenia dotacji;

4. Prawidłowe ustalenie osób do kontaktów w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolowaniem dotacji.

5. Udziel odpowiedzi na wniosek o dotację – wzór odpowiedzi.

6. Założenie teczki podmiotu dotowanego – wzór.

7. Podstawy prawne roszczeń podmiotu dotowanego i dotującego.

Rozliczenia finansowe między JST

8. Podstawy prawne do rozliczeń między JST mają charakter ustawowy - co to oznacza?

9. Dzieci za które przysługuje refundacja-jak ustalić.

10. Dokumentacja identyfikująca zobowiązanego- wzory druków.

11. Informacja do zobowiązanego i ustalenie trybu rozliczeń – wzór pisma.

12. Aktualizacja dotacji a rozliczenia między JST.

13. Czy możliwe są rozliczenia po zakończeniu roku budżetowego?

Sesja druga – Zarządzanie wypłacaną dotacją i subwencją oświatową?

1. Skutki prawne rocznego charakteru dotacji – o czym trzeba pamiętać?

2. Wypłata częściowa  dotacji na podstawie miesięcznej informacji - czy wypłacamy dotację na ucznia, który przyszedł po złożeniu informacji?

3. Postępowanie w przypadku dotowania tego samego ucznia w dwóch jednostkach -wzory pism.

4. Terminy aktualizacji, w tym termin aktualizacji ustalony przez organ dotujący.

5. Wrześniowa aktualizacja PKD z uwzględnieniem uśrednienia liczby uczniów-przykłady.

6. W jakich obliczeniach uwzględniamy subwencję oświatową przekazaną na ucznia odbywającego obowiązek przedszkolny?

7. Limity wyrównania dotacji zabezpieczającego podmiot dotowany i podmiot dotujący.

8. Postępowanie w przypadku wyrównania dotacji po aktualizacji – wzór pisma.

9. Zakres informacji ogłaszanych w Biuletynie Informacji Publicznej – wzory.

Sesja trzecia - Finansowanie organizacji kształcenia specjalnego w JST i .

1. Art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – jak go stosować w przypadku szkol prowadzących klasy integracyjne?

2. Co trzeba wiedzieć o organizacji kształcenia specjalnego żeby trafnie kwalifikować wydatki ponoszone na organizację kształcenia specjalnego?

3. Dokumentacja potwierdzająca kwalifikowalność wydatków ponoszonych na kształcenie specjalne.

4. Rozliczenia dotacji przekazanej na organizację kształcenia specjalnego - zapisy ustawowe i ich niejasny skutek prawny.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl