Image layer

Image layer

Image layer

Nieodpłatna pomoc prawna – zmiany od 2019 r.

Data szkolenia
07-12-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 23.11 wynosi 350 PLN
Po 23.11 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Pracownicy starostw powiatowych, miast na prawach powiatu

Korzyści: Od dnia 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie większość przepisów nowelizacji ustawy o świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Wprowadza ona znaczące zmiany w dotychczasowym systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. Rozszerza znacząco krąg osób uprawnionych do pomocy – będzie to każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a także wprowadza nowe instytucje - poradnictwo obywatelskie i nieodpłatną mediację. Za tym idą nowe obowiązki dla powiatów.

Prowadzący: radca prawny m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z wieloletnim doświadczeniem merytorycznym i szkoleniowym. Autorka książki “Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego”.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

PROGRAM:

1. Rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej.

2. Zakres świadczonej pomocy.

3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

4. Nieodpłatna mediacja

5. Edukacja prawna.

6. Zmiany w systemie organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej: nowe zapisy w umowach, nowe obowiązki osób udzielających pomocy prawnej, nowe zapisy w ogłoszeniach o otwartym konkursie ofert.

7. Lista punktów nieodpłatnego poradnictwa.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl