Image layer

Image layer

Image layer

Dochodzenie zwrotu świadczeń – świadczenia nienależnie pobrane i podlegające zwrotowi w praktyce OPS na gruncie ustawy o pomocy społecznej

Data szkolenia
10-12-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 26.11 wynosi 350 PLN
Po 26.11 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej prowadzących postępowania w sprawie dochodzenia zwrotu świadczeń i wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej.

Cel i korzyści: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z trybem ustalania i postępowaniem w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz innych świadczeń podlegających zwrotowi w świetle przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów prawa miejscowego. Szkolenie pozwoli na uporządkowanie i poszerzenie wiedzy uczestników, co wpływa na podniesienie kompetencji zawodowych pracowników organów administracyjnych stosujących przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o pomocy społecznej oraz przepisów wykonawczych w praktyce jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Prowadzący: Radca prawny; Od 2000 r. współpracuje z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej w Warszawie i jej okolicach - w ramach obsługi prawnej oraz konsultacji w zakresie prawa pomocy społecznej. Od 2006 r. prowadzi kancelarię radcy prawnego obsługującą OPS i DPS, a od 2013 r. udziela także porad prawnych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób borykających się z problemami związanymi z alkoholizmem i przemocą, w tym - w sprawach alimentacyjnych. Praktyk specjalizujący się w zagadnieniach prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej), prawa cywilnego oraz prawa pracy. Reprezentuje obsługiwane jednostki m.in. w postępowaniach sądowych o umieszczenie w DPS bez zgody, oraz o zasądzenie alimentów z powództwa kierownika OPS na rzecz świadczeniobiorców. Autorka książki dotyczącej rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Źródła powstania obowiązku zwrotu świadczeń.

2. Świadczenia podlegające zwrotowi z mocy ustawy.

3. Zasada zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie:

  a) świadczenia odpłatne,

  b) opłaty za pobyt DPS.

4. Świadczenia nienależnie pobrane:

  a) definicja świadczenia nienależnie pobranego,

  b) obowiązek z art. 109 ustawy o pomocy społecznej,

  c) sankcja.

5. Osoby zobowiązane do zwrotu.

6. Postępowanie w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych oraz innych świadczeń podlegających zwrotowi:

  a) ustalenie kwoty podlegającej zwrotowi,

  b) obowiązek ustalenia sytuacji życiowej strony w postępowaniu ze względu na art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

7. Dochodzenie zwrotu świadczeń:

  a) windykacja miękka,

  b) postępowanie przed wszczęciem egzekucji,

  c) postępowanie egzekucyjne.

8. Przedawnienie obowiązku zwrotu.

9. Przedawnienie orzekania:

  a) zapobieganie przedawnieniu.

10. Dochodzenie refundacji wydatków poniesionych na świadczenie.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl