Image layer

Image layer

Image layer

Kontrola spełniania rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – zadania dla szkół i gmin

Data szkolenia
11-12-2018
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 27.11 wynosi 350 PLN
Po 27.11 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: Przedstawiciele urzędów gmin, dyrektorzy szkół i inni pracownicy związani z kontrolą spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Korzyści: Celem szkolenia jest ugruntowanie umiejętności praktycznego wykorzystywania przepisów prawa w zakresie spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym ustawy o systemie oświaty, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Prawidłowe realizowanie procedur w zakresie kontroli realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki oraz jego egzekucji.

Prowadzący: Od wielu lat naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym, twórca i organizator nowatorskiego systemu zarządzania szkołami, doświadczony prowadzący szkolenia i kursy o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, certyfikowany specjalista w zakresie systemu zarządzania jakością w edukacji, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Czas trwania: 10:00-15:00

Cena: Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

PROGRAM:

1. Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki – zdefiniowanie pojęć.

2. Obowiązki gmin w zakresie umożliwienia realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

3. Obowiązki gmin w zakresie umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego.

4. Odroczenie obowiązku szkolnego.

5. Inne formy spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

6. Zadania dyrektora szkoły w ramach kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego.

7. Zadania dotyczące przypadków niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

8. Zadania gminy w ramach kontroli spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

9. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl