Image layer

Image layer

Image layer

Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami

Data szkolenia
14-01-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.01.2019 wynosi 350 PLN
Po 02.01.2019 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:

Szkolenie jest skierowane do podmiotów zajmujących się problematyką ochrony środowiska i źródeł zagrożeń środowiska, którzy w trakcie wykonywanej pracy spotykają się z problematyką przeciwdziałania negatywnym skutkom ze strony hałasu i wibracji. Dotyczy to organów opracowujących mapy akustyczne oraz organów jednostek samorządu terytorialnego mających szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Cele i korzyści:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z podstawami prawnymi przeciwdziałania negatywnemu oddziaływaniu hałasu i wibracji

Prowadzący: 

Prawnik, adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca prawa ochrony środowiska i prawa administracyjnego z dużym doświadczeniem praktycznym w pracy na samodzielnym stanowisku w organach administracji rządowej. Były ekspert Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Wieloletni wykładowca i trener szkoleń organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. Autorka ponad stu publikacji z zakresu tematyki prawa ochrony środowiska.

Czas trwania: 9:30-14:30

Cena: 

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.


Program szkolenia:

1. Hałas i wibracje jako uciążliwość.
2. Źródła hałasu i wibracji.
3. „Termometr” hałasu.
4. Podstawy międzynarodowe ochrony przed hałasem.
5. Podstawy europejskie ochrony przed hałasem:
 
  • Europejska definicja hałasu.
    • Wspólne wskaźniki hałasu.
    • Wspólne metody oceny.
6. Strategiczna mapa hałasu.
7. Ochrona przed hałasem i wibracjami w prawie polskim:
 
  • Podstawy prawne ochrony przed hałasem i wibracjami.
    • Definicja hałasu w prawie polskim.
    • Obszar cichy.
    • Badania monitoringowe.
    • Standardy emisyjne w ochronie przed hałasem.
    • Dopuszczalne poziomy hałasu.
8. Hałas a planowanie i zagospodarowanie przestrzenne:
 
  • Hałas a stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy.
    • Hałas a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
    • Obszary ciche w aglomeracji.
    • Obszary ciche wokół zbiorników wodnych.
9. Badanie przestrzegania wymagań emisyjnych.
    • Ocena stanu akustycznego środowiska.
    • Mapy akustyczne.
    • Program ochrony środowiska przed hałasem.
10. Ustalenie dopuszczalnej emisji hałasu i pomiary hałasu w drodze decyzji.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl