Image layer

Image layer

Image layer

Zmiany w podatku PIT na rok 2019

Data szkolenia
16-01-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 02.01.2019 wynosi 350 PLN
Po 02.01.2019 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:

Skarbnicy, główni księgowi, pracownicy działów kadr i księgowości

Korzyści:

Uporządkowanie zagadnień dotyczących podatku PIT z uwzględnieniem zmian wprowadzanych od 1 stycznia 2019 r. oraz omówienie najważniejszych problemów występujących w praktyce.

Prowadzący:

Radca prawny, doradca podatkowy – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej i podatkowej firm z sektora telekomunikacyjnego i IT oraz samorządowych spółek komunalnych. Z sukcesem reprezentowała gminy w sporach w zakresie odzyskiwania nadwyżki VAT naliczonego nad należnym. Powadzi także szkolenia z zakresu tematyki podatkowej i prawnej

Czas trwania: 9:30 – 14:30

Cena: 

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

1. Rewolucyjne zmiany w podatku u źródła-zmiany od 1 stycznia 2019 r.
2. Certyfikaty rezydencji po nowemu.
3. Zaliczki na PIT w roku 2019 - nowe zasady płacenia.
4. Świadczenia wykazywane w informacji PIT-8C.
5. Omówienie interpretacji podatkowych i orzeczeń istotnych z punktu widzenia podatku PIT w roku 2018.
6. Umowy o dzieło, a umowy zlecenia a ZUS-najnowsze orzeczenia sądowe i wynikające z nich konsekwencje dla
    Płatników.
7. 50% KUP- podsumowanie zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r.- przegląd interpretacji wydawanych
    przez organy podatkowe.
8. Opodatkowanie konkursów i innych akcji promocyjnych –stanowisko organów podatkowych w roku 2018.
9. Ograniczenia w wydawaniu interpretacji indywidualnych - planowane zmiany od roku 2019.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl