Image layer

Image layer

Image layer

Zagadnienia podziałów nieruchomości z uwzględnieniem skutków prawnych podziału, na tle najnowszego orzecznictwa

Data szkolenia
17-01-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 03.01.2019 wynosi 350 PLN
Po 03.01.2019 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:

 • geodeci gminni i powiatowi,
 • pracownicy administracji rządowej i samorządowej zajmujący się gospodarką nieruchomościami,
 • rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości.

Cel i korzyści:

W trakcie szkolenia uczestnikom zostanie przekazana wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości w oparciu o aktualne orzecznictwo. W tematyce szkolenia uwzględnione zostaną również zagadnienia związane ze skutkami prawnymi decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

Prowadzący:

Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczony wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego. Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Administracji − Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia geodezyjne (1,2). Zawodowo od kilkunastu lat związana z administracją samorządową. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Czas trwania: 9:30-14:30

Cena: 

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia :

I. Rodzaje podziałów nieruchomości.
II. Zasady opiniowania podziałów nieruchomości w oparciu:

 • ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • decyzję o warunkach zabudowy,
 • przepisy odrębne.

III. Procedura podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego.
IV. Dostęp do drogi publicznej jako warunek dopuszczalności podziału.
V. Zasady dokonywania podziału;

 • Podmioty uprawnione do wnioskowania o podział,
 • Dokumenty niezbędne do wnioskowania o podział,
 • Opiniowanie projektu podziału,
 • Zawieszenie postępowania,
 • Podjęcie postępowania,
 • Treść decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości,

VI. Skutki prawne wydzielenia działek pod drogi publiczne.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl