Image layer

Image layer

Image layer

Redagowanie projektów aktów normatywnych organów gmin, powiatów i województw - warsztaty legislacji samorządowej

Data szkolenia
12-02-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.01.2019 wynosi 350 PLN
Po 29.01.2019 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci: 

Pracownicy samorządowi, radcowie prawni, członkowie organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego związani z obsługą procesu redagowania projektów i przyjmowania aktów normatywnych wydawanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.

Cel:

 •  Zapoznanie z „Zasadami techniki prawodawczej” w zakresie odnoszącym się do samorządowych aktów normatywnych.
 • Nabycie praktycznych umiejętności stosowania poprawnych technik prawodawczych w legislacji samorządowej

Korzyści: 

 • Podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawnego redagowania przepisów prawnych, ich zmiany, wprowadzania w życie i uchylania.
 • Podniesienie jakości stanowionego prawa w jednostkach, w których są zatrudnieni lub działają uczestnicy szkolenia.

Prowadzący: 

Legislator i samorządowiec. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował w Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego. Był radnym pierwszej kadencji samorządu terytorialnego.

Czas trwania: 9.30 – 14.30

Cena: 

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.

Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia:

 1. Uwarunkowania działalności prawotwórczej organów samorządu terytorialnego:
  1. Zakres i granice swobody prawotwórczej organów stanowiących i wykonawczych – podstawa legalności aktów prawa miejscowego i aktów wewnętrznych.
  2. Zasady techniki prawodawczej, a legislacja samorządowa.
 2. Budowa aktu normatywnego, rodzaje przepisów i ich funkcje:
  1. Tytuł aktu normatywnego, jego elementy, sposób formatowania i formułowanie określenia przedmiotu aktu.
  2. Podstawa prawna aktów prawa miejscowego i aktów wewnętrznych – jak uniknąć zbędnego przywoływania przepisów niebędących podstawą kompetencji prawotwórczej organu samorządowego?
  3. Nazewnictwo i hierarchia jednostek redakcyjnych aktu normatywnego, ich systematyzacja i formułowanie odesłań – podstawa prawidłowej legislacji.
  4. Rodzaje i kolejność przepisów - właściwa materia we właściwym miejscu niezależnie od rodzaju i formy aktu normatywnego.
 3. Redagowanie przepisów:
  1. Komunikatywność i precyzja a wymogi języka prawnego na przykładach.
  2. Typowe środki techniki prawodawczej – redagowanie definicji, skrótów, odesłań, odnośników, „metryczek” ustaw.
  3. Załącznik, jako część aktu normatywnego w aktach organów samorządowych – jaka materia może być jego treścią i jak go redagować.
 4. Nowelizacja przepisów:
  1. Istota i zasady nowelizowania - zasada minimum działania, maksimum efektu w tekście.
  2. Techniki nowelizowania – uchylanie, dodawanie, nadanie nowej treści – proste, uniwersalne narzędzia wprowadzania zmian w przepisach.
 5. Przepisy przejściowe i dostosowujące – najtrudniejszy element aktu normatywnego:
  1. Wprowadzanie do porządku prawnego nowych norm prawnych, a standardy demokratycznego państwa prawnego obowiązujące również prawodawcę samorządowego.
  2. Techniki redagowania przepisów przejściowych – specyfika języka prawnego używanego do ich formułowania na przykładach.
 6. Uchylenie i wejście w życie aktu normatywnego:
  1. Przepisy końcowe i ich funkcje na przykładach błędnych praktyk i poprawnych technik prawodawczych.
  2. Poprawne formuły redakcyjne przepisów uchylających, o utracie mocy i o wejściu w życie aktu

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl