Image layer

Image layer

Image layer

E - dowód zmiany w ustawie o dowodach osobistych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy

Data szkolenia
12-02-2019
Miejsce szkolenia
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 29.01.2019 wynosi 350 PLN
Po 29.01.2019 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
OPIS

Adresaci:

Szkolenie skierowane jest do pracowników wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin.

Cel i korzyści:

Omówienie przepisów z najnowszych zmian w ustawie o dowodach osobistych oraz najczęściej powtarzających się nieprawidłowości.

Prowadzący:

I Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Doświadczony wykładowca w Ośrodkach Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Czas trwania: 9:30-14:30

Cena: 

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad.

Rabaty:

10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji

20% dla uczestników z instytucji zrzeszonych w Kujawsko-Pomorskich Forach

Rabaty udzielane są od ceny podstawowej.
Rabaty nie łączą się.

Program szkolenia :

  1. E - dowód – omówienie zmian w ustawie o dowodach osobistych i w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy.
  2. Zmiany w ustawach – o ewidencji ludności, dowodach osobistych i pasc wynikające z RODO oraz z innych ustaw zmieniających ww. przepisy.
  3. Udostępnianie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców, z Rejestru PESEL z Rejestru Dowód Osobistych z kopert dowodowych – nowe regulacje.
  4. Meldowanie cudzoziemców – nowe regulacje.
  5. Prowadzenie postępowań meldunkowych – etapy procesowe, zasady, stosowanie kpa.
  6. Orzecznictwo sadów administracyjnych z zakresu postępowań meldunkowych i udostępniania danych.
  7. Rozporządzenie 1191/2016 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w UE i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.
  8. Wyniki kontroli, wnioski wynikające z postępowań prowadzonych w II instancji dotacje.
  9. Praktyczne przykłady, pytania, problemy.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl