Image layer

Image layer

Image layer

Szkolenia zamknięte

Szkolenia

Jeśli wśród proponowanych szkoleń otwartych nie znajdą Państwo szkolenia odpowiadającego potrzebom pracowników lub dostrzegają Państwo konieczność przeszkolenia większej liczby osób pracujących w Instytucji, to z naszej strony oferujemy realizację szkolenia przygotowanego na zamówienie.

Szkolenia zamknięte mogą być zrealizowane w Państwa siedzibie lub innej wybranej lokalizacji w uzgodnionym terminie.

Korzyści jakie dają szkolenie zamawiane:

 • specjalista przyjeżdża w wybrane miejsce w dogodnym dla Państwa terminie,
 • możliwość zorganizowania szkolenia dla grupy kilkunastu, kilkudziesięciu osób,
 • możliwość zorganizowania szkolenia dla pracowników podległych jednostek,
 • możliwość negocjowania dogodnych warunków finansowych.

W ramach zamówionego szkolenia oferujemy:

 • udział w szkoleniu prowadzonym przez wysokiej klasy specjalistę,
 • materiały szkoleniowe oraz piśmienne dla każdego uczestnika,
 • zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu,
 • catering.

Gwarantujemy, że programy szkoleń uwzględniają:

 • potrzeby szkoleniowe,
 • specyfikę branży,
 • poziom zaawansowania,
 • specyfikę grupy.

Na Państwa życzenie zajmujemy się również organizacyjną stroną szkolenia:

 • zapewnimy odpowiednią salę szkoleniową,
 • zarezerwujemy noclegi dla uczestników,
 • dopilnujemy kwestii związanych z pobytem,
 • zadbamy o uatrakcyjnienie czasu wolnego.

Na Państwa życzenie przed planowanym szkoleniem proponujemy przeprowadzenie szczegółowej analizy potrzeb szkoleniowych.

Jak otrzymać ofertę szkolenia?

Osoby zainteresowane organizacją szkolenia zamkniętego prosimy o kontakt z Działem szkoleń pod numerem telefonu 52 321 18 90 lub przysłanie zapytania drogą elektroniczną na adres: szkolenia@bydgoszcz-frdl.pl.

WYBÓR PROPONOWANYCH DO REALIZACJI SZKOLEŃ ZAMAWIANYCH:

 1. Prawa i obowiązki radnego,
 2. Kodeks postępowania administracyjnego,
 3. Instrukcja kancelaryjna,
 4. Archiwizacja,
 5. Ochrona danych osobowych,
 6. Dostęp do informacji publicznej,
 7. Prawo zamówień publicznych,
 8. Partnerstwo publiczno-prywatne,
 9. Prawo pracy,
 10. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych,
 11. Rachunkowość i sprawozdawczość,
 12. VAT,
 13. Podatki i opłaty lokalne,
 14. Postępowanie egzekucyjne,
 15. Inwentaryzacja,
 16. Dyscyplina finansów publicznych,
 17. Budżet zadaniowy,
 18. Kontrola zarządcza,
 19. Gospodarka odpadami komunalnymi,
 20. Prawo ochrony środowiska,
 21. Prawo budowlane,
 22. Najważniejsze zadania pomocy społecznej,
 23. Przeciwdziałanie przemocy,
 24. System informacji oświatowej
 25. Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 26. Profesjonalna obsługa klienta,
 27. Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 28. Public Relations,
 29. Etyka w życiu publicznym,
 30. Protokół dyplomatyczny.

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl