Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

2020-06-04

WEBINARIUM: KASY ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWE W PRAKTYCE. TWORZENIE STATUTÓW. INTERPRETACJE PODATKOWE. KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA A RELACJE Z PRACODAWCĄ. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W KASACH

Miejsce szkolenia: ONLINE
Cena szkolenia: 250/250 zł
2020-06-04

WEBINARIUM: JAK UDZIELAĆ ZAMÓWIEŃ W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO, STANU EPIDEMII LUB INNEGO STANU NADZWYCZAJNEGO?

Miejsce szkolenia: ONLINE
Cena szkolenia: 249/249 zł
2020-06-04

WEBINARIUM: PODATEK VAT W INSTYTUCJACH KULTURY

Miejsce szkolenia: ONLINE
Cena szkolenia: 250/250 zł
2020-06-04

WEBINARIUM: KONTROLA I ZWROT DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ SAMORZĄD TERYTORIALNY ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Miejsce szkolenia: ONLINE
Cena szkolenia: 209/209 zł
2020-06-04

WEBINARIUM: NOWE PRZYPADKI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM WYSTĘPOWANIU KORONAWIRUSA, A WYMAGANIA RODO

Miejsce szkolenia: ONLINE
Cena szkolenia: 250/250 zł

Aktualności

Życzenia Świąteczne


Zespół Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL życzy Państwu Zdrowych i Pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Serdecznie dziękujemy  za korzystanie z naszych spotkań oraz liczymy na dalszą współpracę .

   


Informacja dotyczy projektów: „Dziecko pod opieką "


Informacja dotyczy projektów:

„Dziecko pod opieką – to Twój czas na pracę”

„Dziecko pod opieką – idziemy do pracy”

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju dotyczącą epidemii korona wirusa przekazuję Państwu informacje dotyczące dalszej realizacji projektów.

Projekty  w żaden sposób nie są zagrożone i refundacja poniesionych przez Państwa kosztów zostanie wypłacona.

Żłóbek, Klubik Dziecięcy – refundacja czesnego za okres marzec, kwiecień zostanie wypłacona zgodnie z umową zawartą między Państwem, a Fundacją. (zgodnie z przedstawionymi przez Państwa dokumentami nie więcej niż kwoty w umowach.)

Opłata Niani – refundacja za okres marzec, kwiecień zgodnie z przesłanymi dokumentami.

1. Proszę o przesyłanie dokumentów tylko i wyłącznie w wersji papierowej, zgodnie  z wytycznymi:

a.wniosek o Refundację (KONIECZNIE PODPISANY!!!!!!!!!!!)

b.potwierdzenie zapłaty wydruk z konta lub rachunek z placówki,

c.ksero umowy jeżeli jest taka konieczność potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Państwa.

Proszę o przesłanie zbiorczo w/w dokumentów pocztą lub dostarczenie osobiściepo zakończeniu stanu epidemii. Zapewniam Państwa, że wszystkie dokumenty dostarczone po tak zwanym terminie czyli po 10 każdego miesiąca będą rozpatrzone pozytywnie przy założeniu kompletności złożonych dokumentów.

2. Proszę o nie przesyłanie skanów dokumentów drogą elektroniczną.

3. Obecnie nie są wypłacane refundacje w projektach. Bezpośrednio dotyczy to braku środków finansowych  i możliwości rozliczania się z Państwem.

4. W związku z sytuacją w kraju występują znaczne opóźnienia w rozliczaniu Wniosków o płatność pomiędzy Fundacją, a Urzędem Marszałkowskim, na chwilę obecną trudno jest określić przedział czasowy.

5. Jeżeli przesłane przez Państwo Wnioski o Refundację posiadają jakieś braki to kontaktuje się z konkretnymi osobami w sprawie dotyczącej danego Wniosku. Jeżeli nie kontaktuję się  z Państwem tzn. że składane Wnioski o Refundacje są kompletne.

6. W razie indywidualnych pytań proszę o kontakt telefoniczny (wtorek i czwartek 12:00-14:00) oraz mailowy.  

 

 

Z poważaniem

Waldemar Kochański

Koordynator Projektu


III Krajowy Kongres Forów Skarbników - przesunięty


Z przykrością informujemy, że decyzją Zarządu FRDL III Krajowy Kongres Forów Skarbników zostaje przesunięty na termin późniejszy. O kolejnym planowanym terminie poinformujemy Państwa jak najszybciej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy przysłali nam karty zgłoszeniowe lub w inny sposób zadeklarowali wstępną chęć uczestnictwa. Podczas rekrutacji na kolejny termin Kongresu będziemy się z Państwem kontaktowali w pierwszej kolejności.


Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl