Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

2019-06-19

Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 368/398 zł
2019-06-19

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – praktyczne warsztaty

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 368/398 zł
2019-06-24

Postępowanie z odpadami po zmianach prawnych

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 368/398 zł
2019-06-24

Roszczenia i opłaty dotyczące nieruchomości na gruncie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami w świetle najnowszych przepisów i orzeczeń

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 368/398 zł
2019-06-25

Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 368/398 zł

Aktualności

Wypłata wniosków o refundację w projektach „Dziecko pod opieką"


Wypłaty wniosków o refundację opieki nad dzieckiem do lat 3  zostaną wypłacone w  terminie    do  27 czerwca 2019 r . Obejmować będą zaległości do maja 2019r.


Międzynarodowa Konferencja-Cyfrowe innowacje społeczne w miastach


Zapraszamy 25 czerwca br. do udziału w bezpłatnej międzynarodowej konferencji!


5.06.2019 - Biuro nieczynne


Informujemy, że dnia 5 czerwca 2019 r. Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL jest nieczynne. W pilnych sprawach prosimy o kontakt pod nr tel. 539 923 050.


Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl