Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

2018-07-24

SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNY KURS UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ŚWIETLE AKTUALNEGO ORZECZNICTWA, NAJLEPSZYCH PRAKTYK ORAZ WYNIKÓW KONTROLI

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 566/629 zł
2018-07-27

SPLIT PAYMENT / PODZIELONA PŁATNOŚĆ, ZAKRES DYSPONOWANIA ŚRODKAMI JEDNOSTKI, NALEŻYTA STARANNOŚĆ, KASY FISKALNE, REJESTRY PODATNIKÓW VAT, SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, SPRAWDZANIE RACHUNKU BANKOWEGO...

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 332/369 zł
2018-07-30

ELEMENTY PRAWA BUDOWLANEGO, OBOWIĄZKOWE KONTROLE ORAZ PROWADZENIE KSIĄŻKI OBIEKTU BUDOWLANEGO. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA I ZARZĄDCY OBIEKTU BUDOWLANEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA BUD

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 332/369 zł
2018-08-06

NASADZENIA DRZEW W ZAMIAN ZA ICH USUWANIE - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WERYFIKACJI UDATNOŚCI KOMPENSACJI - CZYLI DLACZEGO I JAK DECYDOWAĆ O KONIECZNOŚCI NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH ORAZ GDZIE I

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 323/359 zł
2018-08-08

OPODATKOWANIE DOTACJI VAT, SPLIT PAYMENT, KWALIFIKOWALNOŚĆ VAT W PROJEKTACH, ODWROTNE OBCIĄŻENIE, KASY FISKALNE I INNE NOWOŚCI W VAT 2018

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 332/369 zł

Aktualności

EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM


                    

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, otrzymała akredytację od Rady Europy na przyznawanie Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (ELoGE) w Polsce.

Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.


Europejska Nagroda dla Innowacji w Polityce 2018


Po raz drugi startuje poszukiwanie polityków, którzy odpowiadają za najbardziej innowacyjne projekty polityczne w Europie - zachęcamy do zgłaszania kandydatów!


Inicjatywa Nasza Niepodległa


Nasza Niepodległa to inicjatywa, dzięki której chcemy pokazać jak wiele dzieje się z Polsce z okazji Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej.


Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl