Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

2018-03-26

ZARZĄDZANIE ZASOBEM MIESZKANIOWYM. ZADANIA GMIN ORAZ ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY. LOKALE SOCJALNE, POMIESZCZENIA TYMCZASOWE, NOCLEGOWNIE

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 323/359 zł
2018-03-26

KUJAWSKO-POMORSKIE FORUM SEKRETARZY: REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ

Miejsce szkolenia: Toruń
Cena szkolenia: 349/349 zł
2018-03-27

OPŁATY ADIACENCKIE W PRAKTYCE ADMINISTRACYJNEJ

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 323/359 zł
2018-03-27

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK KOMUNALNYCH ORAZ ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPRZETARGOWEGO POWIERZANIA PRZEZ GMINY ZADAŃ SPÓŁKOM KOMUNALNYM

Miejsce szkolenia: Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL, ul. Unii Lubelskiej 4C (budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej), II piętro - wejście od Auli
Cena szkolenia: 332/369 zł
2018-03-28

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH UNIJNYCH W ŚWIETLE WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW

Miejsce szkolenia: Toruń
Cena szkolenia: 296/329 zł

Aktualności

I Krajowy Kongres Forów Skarbników


Szanowni Państwo Skarbnicy JST,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w I Krajowym Kongresie Forów Skarbników, organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, który odbędzie się w dniach 12 - 13 czerwca 2018r. w HOTELU WINDSOR w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim.


Informacja o realizacji projektu "Dziecko pod opieką - czas na pracę"


Projekt pn. „Dziecko pod opieką – czas na pracę” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.


Kujawsko-Pomorskie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, 23-24.02.2018, Lubicz


Mamy przyjemność poinformować, iż 23-24.02.2018 r. w Lubiczu odbyło się Kujawsko-Pomorskie Forum Przewodniczących.


Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl