Szkolenia na zamówienie

Oferujemy organizację szerokiego wachlarza szkoleń na zamówienie. Zapraszamy do wybrania tematyki szkolenia z zakresu poniżej lub o kontakt mailowy z zapytaniem o możliwość organizacji szkolenia z innej interesującej Państwa tematyki.

Zakres organizowanych szkoleń
KPA i INSTRUKCJA KANCELARYJNA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ROZWÓJ OSOBISTY
KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLENIA DLA RADNYCH
ORGANIZACJA I CYFRYZACJA PRACY URZĘDU
PPK w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach oświatowych

WARUNKI ZAMÓWIENIA

TERMIN: do uzgodnienia

MIEJSCE:

 • sala szkoleniowa wskazana przez Zamawiającego,
 • szkolenie wyjazdowe sprzyjające integracji zespołu
 • lub siedziba FRDL Szczecin.

CZAS TRWANIA

 • Szkolenia jednodniowe w wymiarze 5-6 godz. dydaktycznych,
 • szkolenia dwudniowe w wymiarze 10-12 godz. dydaktycznych.

CENA SZKOLENIA: cena zależy od miejsca szkolenia i wielkości grupy.

CENA OBEJMUJE:

 • Analizę potrzeb i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie programu szkolenia przez trenera,
 • Dojazd na miejsce szkolenia wskazane przez Zamawiającego (salę szkoleniową zapewnia Zamawiający),
 • Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i/ lub elektronicznej,
 • Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia,
 • Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu.

Obowiązuje zwolnienie z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt
Adrianna Soroczyńska
Specjalista ds. sprzedaży
tel . 725 302 316
centrum@frdl.szczecin.pl