• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Szkolenia na zamówienie

Oferujemy organizację szerokiego wachlarza szkoleń na zamówienie. Zapraszamy do wybrania tematyki szkolenia z zakresu poniżej lub o kontakt mailowy z zapytaniem o możliwość organizacji szkolenia z innej interesującej Państwa tematyki.

Zakres organizowanych szkoleń

SZKOLENIA DLA RADNYCH

KPA i E-DORĘCZENIA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Krajowy System e-Faktur 2024 r.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

JEDNOSTKI POMOCY SPOŁECZNEJ

ROZWÓJ OSOBISTY

KADRY I PŁACE. SPRAWY PRACOWNICZE.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. PODATKI I OPŁATY LOKALNE.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

SPRAWNY, DOSTĘPNY URZĄD

OŚWIATA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PM2

SYGNALIŚCI, ETYKA I PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM

SZKOLENIA VOD DLA RADNYCH

Prawa i obowiązki radnego

ABC Samorządu. Vademecum radnego

Statut jednostki samorządu terytorialnego. Organizacja pracy rady

Procedowanie uchwał rady i jej komisji

Działalność kontrolna rady. Komisja rewizyjna

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Co każdy radny powinien wiedzieć o oświacie samorządowej?

Finanse dla radnych. Procedura budżetowa

Ochrona danych w pracy radnego

Profesjonalny warsztat radnego

Fundusz sołecki w gminie – zasady funkcjonowania

Partycypacja mieszkańców w zarządzaniu gminą

Pozostałe tematy

WARUNKI ZAMÓWIENIA

TERMIN: do uzgodnienia

MIEJSCE:

 • sala szkoleniowa wskazana przez Zamawiającego,
 • szkolenie wyjazdowe sprzyjające integracji zespołu
 • lub siedziba FRDL Szczecin.

CZAS TRWANIA

 • Szkolenia jednodniowe w wymiarze 5-6 godz. dydaktycznych,
 • szkolenia dwudniowe w wymiarze 10-12 godz. dydaktycznych.

CENA SZKOLENIA: cena zależy od miejsca szkolenia i wielkości grupy.

CENA OBEJMUJE:

 • Analizę potrzeb i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego,
 • Przygotowanie i przeprowadzenie programu szkolenia przez trenera,
 • Dojazd na miejsce szkolenia wskazane przez Zamawiającego (salę szkoleniową zapewnia Zamawiający),
 • Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i/ lub elektronicznej,
 • Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia,
 • Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu.

Obowiązuje zwolnienie z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Adrianna Soroczyńska