Image layer

Image layer

Image layer

Forum Skarbników

Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Hotel Meeting, Toruń  16.10.2019

W CHWILI OBECNOŚĆ LISTA UCZESTNIKÓW NA TERMIN 16.10.2019R. W TORUNIU  ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne w tym roku  spotkanie Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się w dniu 16 października br. w Hotelu Meeting (wejście od strony parku) w Toruniu (http://hotelmeeting.pl/)

Tym razem na Państwa życzenie temat spotkania obejmować będzie Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 i lata następne wraz z omówieniem działań w systemie BeSTi@ . Spotkanie prowadzić będzie Pani Agnieszka Wolny

Cena za udział: 

Osoby zrzeszone w Kujawsko-Pomorskim Forum Skarbników - udział w ramach składki

Osoby niezrzeszone w Kujawsko-Pomorskim Forum Skarbników - 387,00 zł netto/os

 

Dowiedz się więcej                                                     Karta zgłoszeniowa

 

 

Kujawsko-Pomorskie Forum Skarbników - relacja ze spotkania

W dniach 12-13 września b.r. Forum Skarbników spotkało się po raz kolejny - tym razem w Bydgoszczy.

Pierwszego dnia szkolenie pt. "Zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2019r." poprowadziła Pani Grażyna Sobieszek.

Drugiego dnia Forum gościliśmy przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz przedstawicieli Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k.,  tematem był „przegląd najistotniejszych zmian w podatku VAT – m.in. MDR , mechanizm podzielonej płatności, biała lista podatników”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za aktywne uczestnictwo i zapraszamy na kolejne spotkania!

 

 

     

     

     

 

 

 

 

 


Głównym celem działania Forum jest doskonalenie sprawności działania instytucji Skarbnika,
a także prezentowanie opinii członków w sprawach dotyczących finansów samorządu terytorialnego.

Członkostwo w Forum pozwala poszerzyć fachową wiedzę oraz przedyskutować nurtujące i trudne do rozwiązania problemy w gronie praktyków.

Podstawową formą działania Forum są systematyczne, zwoływane raz lub dwa razy w kwartale spotkania, w których jako moderatorzy i konsultanci uczestniczą specjaliści z zakresu finansów publicznych i zarządzania. Na Forum systematycznie zapraszani są m.in. przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.


Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

Małgorzata Ostrowska - Skarbnik Gminy Kruszwica - Przewodnicząca Forum

Tomasz Angielczyk - Skarbnik Gminy Nakło nad Notecią - Członek Zarządu Forum

Irena Białowicz - Skarbnik Gminy Bobrowo - Członek Zarządu Forum


Warunkiem wstąpienia do Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników jest zapoznanie się z regulaminem oraz wypełnienie i przesłanie do Kujawsko-Pomorskiego Biura FRDL oryginału deklaracji i umowy członkowskiej.

Serdecznie zapraszamy do członkostwa w Forum!


Wykaz spotkań w roku 2016:

1. Centralizacja rozliczeń VAT w JST oraz Podatki i opłaty lokalne w 2016 r.

2. Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych; Uprawnienia kontrolne RIO i Najwyższej IK

3. Nowe obowiązki dla JST w zakresie podatku VAT po wprowadzeniu JPK

4. Skuteczne przeprowadzenie procesu centralizacji VAT w samorządzie

5. Zasady udzielania i rozliczania dotacji oświatowych obowiązujące do końca 2016r. i nowe - od 1 stycznia 2017r.

Wykaz spotkań w roku 2017:

1. Zasady sporządzania tzw. pierwszej deklaracji "cząstkowej" dla celów VAT przez jednostki budżetowej

2. Zasady sporządzania tzw. deklaracji „cząstkowej” dla celów rozliczeń VAT w gminach i powiatach oraz ich jednostkach budżetowych

3. Nowelizacja klasyfikacji budżetowej dla jednostek samorządu terytorialnego

4. VAT po centralizacji  - ewidencja księgowa VAT, zasady wyliczania prewskaźnika i wskaźnika VAT w JST, Jednostkach Budżetowych  i Samorządowych Zakładach Budżetowych - z ujęciem aktualnego orzecznictwa sądowego

Wykaz spotkań w roku 2018:

1. Zmiany w funkcjonowaniu rachunkowości po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP

2. VAT po centralizacji  w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

3. Zmiana polityki rachunkowości w aspekcie przepływu podatku vat – split payment – zmiana obowiązująca od 01.07.2018 r. , Zmiany w zasadach planowania na rok 2019 i  finansowego funkcjonowania jst po wydaniu nowych przepisów prawa w tym zakresie m.in. ustawy o finansach publicznych

Wykaz spotkań w roku 2019:

1. Sprawozdanie finansowe jednostki sektora finansów publicznych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów 

2. Podatek VAT w jednostkach samorządowych w 2019 r. – zagadnienia problemowe i zapowiedź kolejnych zmian przepisów/Zasady ewidencji księgowej, zasady wyliczania prewspółczynnika i wskaźnika VAT, korekty VAT, split payment – w JST, jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

3. Zmiany w klasyfikacji budżetowej w 2019r/ Przegląd najistotniejszych zmian w podatku VAT – m.in. MDR , mechanizm podzielonej płatności, biała lista podatników

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl