Image layer

Image layer

Image layer

Doradztwo

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL wychodząc naprzeciw potrzebom jednostek sektora finansów publicznych przygotowuje ofertę doradczą.

Mamy świadomość, że zmieniająca się sytuacja społeczna, otoczenie gospodarcze i ekonomiczne stawia przed jednostkami samorządu terytorialnego nowe zadania. W tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości staramy się dostosować swoje propozycje do Państwa oczekiwań.

W naszej ofercie znajduje się między innymi doradztwo strategiczne i finansowe obejmujące m.in.:

  • Przygotowanie i opracowanie strategii rozwoju dla JST wraz z badaniami, diagnozą i konsultacjami społecznymi
  • Przygotowanie i opracowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji
  • Przygotowanie i opracowanie strategii rozwoju o światy
  • Przeprowadzenie audytu systemu oświaty w JST wraz z rekomendacjami w zakresie restrukturyzacji, działań naprawczych i prorozwojowych
  • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych
     

Zapraszamy do skorzystania z oferty usług doradczych!

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl