Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Kujawsko Pomorskie Biuro

ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz,

adres do korespondencji ul. Ks. Witolda 7-9 lok. 102; 71-063 Szczecin

tel. 725 302 316

www.bydgoszcz-frdl.pl
info@bydgoszcz-frdl.pl