Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Kujawsko Pomorskie Biuro

ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz,

tel. 52 321 18 90
fax: 52 321 18 92

www.bydgoszcz-frdl.pl
info@bydgoszcz-frdl.pl

 

Kontakt w sprawie szkoleń i forów:
FRDL Centrum Szkoleniowe w Szczecinie

ul. K. Kolumba 86, 70-035 Szczecin

tel. 725 302 316, fax 91 487 85 22

centrum@frdl.szczecin.pl