Kurs: Sprawy kadrowe w szkołach i placówkach oświatowych. Kompendium wiedzy dla osób prowadzących sprawy kadrowe

Cele i korzyści

Polecamy Państwa udział w 3-dniowym kursie, prowadzonym w formie warsztatów, dotyczącym spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. Udział w kursie gwarantuje zdobycie oraz usystematyzowanie kompleksowej wiedzy niezbędnej do prowadzenia spraw osobowych w oświacie.

CELE I KORZYŚCI:

pozyskanie aktualnej wiedzy gwarantującej minimum wiedzy do prowadzenia spraw kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. Część teoretyczna wzbogacona zostanie warsztatami, celem nabycia umiejętności przygotowywania odpowiednich dokumentów kadrowych.
zwiń
rozwiń
Program

I dzień 

Zakres stosowania Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i innych przepisów. Obowiązki pracownicze (nauczyciela, pracowników nie będących nauczycielami). Zasady oceniania nauczycieli. Obowiązki związane z realizacją stażu przez nauczycieli i awansem zawodowym. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna.

II dzień

Nawiązywanie stosunku pracy. Wymagania kwalifikacyjne nauczycieli. Ruch kadrowy, zmiany w stosunku pracy w ruchu kadrowym i w trakcie roku szkolnego. Rozwiązywanie stosunku pracy, w tym ze względów organizacyjnych. Teka akt osobowych. Czas pracy pracowników i nauczycieli. Urlopy wypoczynkowe i uprawnienia socjalne.

Ochrona zdrowia (badania lekarskie, urlop dla poratowania zdrowia). Sprawy emerytalne i rentowe. Świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli.

III dzień

Wynagrodzenia nauczycieli (w tym za czas przepracowany i nieprzepracowany, godziny ponadwymiarowe, postojowe i w okresie pandemii). Inne świadczenia ze stosunku pracy (nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy). Wynagrodzenie (ekwiwalent) za urlop wypoczynkowy. Zasady zatrudniania, wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników niebędących nauczycielami.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek oświatowych oraz przedstawiciele organów prowadzących odpowiedzialni za sprawy kadrowe w tych placówkach

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, Główny Specjalista ds. Kadr w Kuratorium Oświaty w Krakowie, doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń