Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz inne licencje osobowe w transporcie drogowym, z uwzględnieniem zmian od stycznia 2020 r.

Cele i korzyści
  • Uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat obowiązujących i planowanych regulacji prawnych w zakresie tzw. licencji osobowych w transporcie drogowym.
  • Prezentacja zmian wynikających z ustawy z 16.05.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1180) dotyczących m.in. „pośrednictwa przy przewozie osób” i nowych regulacji przewozu osób.
  • Zaprezentowanie obowiązujących regulacji prawnych oraz orzecznictwa SKO i Sądów Administracyjnych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres i przedmiot regulacji:

  1. ustawa o transporcie drogowym, w tym zmiany wprowadzone ustawą z 16.05.2019 r.
  2. ustawa Prawo przewozowe,
  3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i starostw zajmujący się odpowiednio wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

zwiń
rozwiń