Projektowanie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2020/2021 w kontekście doświadczeń z okresu pandemii. Przykłady organizacji, procedur wyboru wykonawców usług dowozu i finansowania zadania.

Cele i korzyści

Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do realizacji zadania związanego z organizacją i finansowaniem dowozu uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2020/2021
w kontekście doświadczeń wynikających z okresu pandemii.
Zwrócenie uwagi na treść zapisów w umowach z wykonawcami usług uwzględniających sytuacje zawieszenia zajęć, przedłużenia okresu realizacji zajęć dydaktycznych, po wznowieniu pracy szkół i przedszkoli, czy też prowadzenia zajęć dydaktycznych w soboty.
Podczas spotkania omówione zostaną zasady realizacji i dokumentowania zadania.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Uwarunkowania formalno - prawne.
  2. Umożliwienie spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w polskim systemie edukacyjnym.
  3. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół ogólnodostępnych.
  4. Organizacja i finansowanie dowozu uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół.
  5. Formuły realizacji dowozu: jednolita; mieszana dowozu uczniów; transport własny; usługa dowozu świadczonego przez przedsiębiorcę, umowa, porozumienie; bilety miesięczne.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin nadzorujący sprawy edukacji w samorządach, pracownicy centrów usług wspólnych (zespołów obsługi oświaty) oraz inni pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację dowozu uczniów oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert w zakresie centrów usług wspólnych, prawa oświatowego, zarządzania edukacją, konsolidacji obsługi zadań publicznych realizowanych w samorządach lokalnych, w zakresie finansów publicznych, w tym finansów oświatowych, autor wielu opracowań i publikacji z obszaru funkcjonowania oświaty.

zwiń
rozwiń