Sprawozdawczość budżetowa jst i jej jednostek podległych za II kwartał 2020 r.

Cele i korzyści
  • Podniesienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych, również po zmianach prawnych wprowadzonych od 1 stycznia 2020r. m.in. w ustawie o finansach publicznych czy rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
  • Zwrócenie szczególnej uwagi na najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w tej dziedzinie wynikające m.in. z protokołów RIO i NIK.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Szczególne podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej.
  2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych.
  3. Specyficzne zasady dla poszczególnych rodzajów sprawozdań, również po zmianach prawnych – analiza poszczególnych sprawozdań pod kątem praktycznych aspektów oraz najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości.
  4. Terminy i zasady przekazywania sprawozdań.
  5. Korekty sprawozdań.
  6. Pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik gminy. Wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Autor publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń