Zmiana przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z COVID-19. Realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w tym wykonywanie kontroli wykorzystania dotacji

Cele i korzyści

W 2016 r. weszła w życie ustawa, u której podstaw uchwalenia leży zapewnienie lepszego dostępu do informacji prawnej i usług prawniczych dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zniwelowanie bariery finansowej do korzystania z obsługi prawnej na etapie przedsądowym.
W trakcie spotkania uczestnicy poznają i ugruntują sobie zasady funkcjonowania i organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, roli JST w realizacji pomocy prawnej oraz jej dostępności dla zainteresowanych osób.
Szczególnie zwrócimy uwagę na nowelizacje przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z COVID-19.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowelizacja przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z COVID-19 i ich realizacja w tym:
• Zasady udzielania porad prawnych,
• Składnie oświadczeń przez beneficjentów,
• Dokumentacja czynności,
• Nowi beneficjenci pomocy.
2. Formy udzielania porad prawnych i ich dokumentowanie w tym za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
3. Sprawozdawczość.
4. Dostępność usług określonych w ustawie:

• Zadania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji ustawy organizacja i finansowanie,
• Badanie prawidłowości wykorzystywania przez podmioty niepubliczne dotacji w tym szczególne rozwiązania w okresie epidemii covid-19,
• Prowadzonych czynności kontrolnych w celu ustalenia czy podmioty otrzymujące dotację: przeznaczały środki z dotacji na cele wskazane w ofercie i umowie, prowadziły w sposób należyty dokumentację, rzetelnie rozliczały się z wykorzystania dotacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do: pracowników starostw powiatowych, gmin, miast na prawach powiatu, sekretarzy, pracowników wydziałów organizacyjnych oraz osób którzy są odpowiedzialni za stworzenie nieodpłatnej pomocy prawnej w jednostce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, Wicedziekan ds. Organizacyjnych Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. W latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RIO.

zwiń
rozwiń