Zmiany w ustawach o dowodach osobistych, ewidencji ludności i usc. Praktyczne stosowanie przepisów

Cele i korzyści

• Przedstawienie zmian przepisów o dowodach osobistych, ewidencji ludności, Prawa aktów stanu cywilnego w kontekście praktycznego stosowania prawa.
• Omówienie problematyki prowadzenia postępowań administracyjnych w czasie epidemii, przedstawienie zagadnień dotyczących meldunków w odniesieniu do Brexitu.
• Zdobycie porad i wskazówek od praktyka, w celu prawidłowego wykonywania zadań, uniknięcia nieprawidłowości w bieżącej pracy i w przypadku kontroli.
• Poznanie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie problematyki szkolenia.
• Uzyskanie praktycznych i  obszernych materiałów szkoleniowych!!!
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Rejestr Danych Kontaktowych.
2. Zmiana przepisów:
• zmiana ustawy o dowodach osobistych i rozporządzeń,
• zmiana ustawy o ewidencji ludności i rozporządzeń,
• zmiana ustawy Pasc i rozporządzeń,
• zmiana ustawy o opłacie skarbowej.
3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w czasie epidemii.
4. Brexit a meldunki.
5. Aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego.
6. Pytania, problemy.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, kierownicy i zastępcy kierowników urzędów stanu cywilnego, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC, wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń