Image layer

Image layer

Image layer

DZIECKO POD OPIEKĄ - IDZIEMY DO PRACY

„Dziecko pod opieką – idziemy do pracy”

 

Projekt „Dziecko pod opieką –idziemy do pracy” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego; Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018r. – 31.12.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 036 152,00 zł

DOFINANSOWANIE 880 729,20 zł

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 75 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących gminy: Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz, Unisław, Sicienko, Świekatowo, Zławieś Wielka, Złotniki Kujawskie, które:

przebywają na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub

mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym

 

FORMA WSPARCIA

W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące działania:

a) refundacja kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - sfinansowanie kosztów (maksymalnie 800 zł miesięcznie) bieżącej opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 12 miesięcy, licząc od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 28 lutego 2021r - dla wszystkich 75 Uczestników,

b) aktywizacja zawodowa - zaktywizowanie bezrobotnych i biernych zawodowo w terminie do 28 lutego 2021r., dzięki wdrożeniu specjalnie dostosowanego do ich potrzeb Planu Działania – dla 24 Uczestników.

 

OBSZAR REALIZACJI

Projekt realizowany będzie na terenie gmin: Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz, Unisław, Sicienko, Świekatowo, Zławieś Wielka, Złotniki Kujawskie

 

ETAPY REKRUTACJI

Rekrutacja prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania ilości miejsc.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Zasady udzielania wsparcia (aktualizacja z dnia 08.05.2018)

 

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej informuje, że od dnia 12 maja 2018 r. do dnia 11 czerwca 2018 r. trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCAnabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu pn. „Dziecko pod opieką – idziemy do pracy”.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Biuro Projektu – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz
(budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej, II piętro, wejście od Technikum Kolejowego),
godz. otwarcia: 7.30 - 15.30
 

OSOBA DO KONTAKTU

Eliza Natywa
tel. 795 505 511

e-mail e.natywa@bydgoszcz-frdl.pl

 

JAK ZATRUDNIĆ NIANIĘ?

(poradnik do pobrania)

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl