Image layer

Image layer

Image layer

DZIECKO POD OPIEKĄ - IDZIEMY DO PRACY

„Dziecko pod opieką – idziemy do pracy”

 

Projekt „Dziecko pod opieką –idziemy do pracy” realizowany jest przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego; Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018r. – 31.12.2020r.

WARTOŚĆ PROJEKTU 1 036 152,00 zł

DOFINANSOWANIE 880 729,20 zł

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 75 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących gminy: Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz, Unisław, Sicienko, Świekatowo, Zławieś Wielka, Złotniki Kujawskie, które:

przebywają na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub

mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym

 

FORMA WSPARCIA

W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące działania:

a) refundacja kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - sfinansowanie kosztów (maksymalnie 800 zł miesięcznie) bieżącej opieki nad dzieckiem do lat 3 w okresie do 12 miesięcy, licząc od momentu podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 28 lutego 2021r - dla wszystkich 75 Uczestników,

b) aktywizacja zawodowa - zaktywizowanie bezrobotnych i biernych zawodowo w terminie do 28 lutego 2021r., dzięki wdrożeniu specjalnie dostosowanego do ich potrzeb Planu Działania – dla 24 Uczestników.

 

OBSZAR REALIZACJI

Projekt realizowany będzie na terenie gmin: Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz, Unisław, Sicienko, Świekatowo, Zławieś Wielka, Złotniki Kujawskie

 

TERMINY TUR REKRUTACJI

I TURA - 01.04.2018 – 30.06.2018

II TURA - 01.12.2018 – 28.02.2019

III TURA – 01.06.2019 – 31.08.2019

 

ETAPY REKRUTACJI

I etap– składania dokumentów rekrutacyjnych

II etap – rozmowa z doradcą zawodowym, psychologiem i przedstawicielem Fundacji

III etap – podpisywanie umów

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

- Lista osób zakwalifikowanych do projektu

- Formularz rekrutacyjny (aktualizacja z dnia 29.03.2018)

- Oświadczenie o wyborze formy opieki nad dzieckiem (aktualizacja z dnia 03.04.2018)

- Zasady udzielania wsparcia (aktualizacja z dnia 08.05.2018)

 

 

TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

TURA

I ETAP „Składanie dokumentów rekrutacyjnych”

II ETAP „Rozmowa z doradcą zawodowym, psychologiem i przedstawicielem Fundacji”

III ETAP „Podpisywanie umów”

I

03.04 – 11.05.2018

14-30.05.2018

01 - 29.06.2018

II

01.12.2018 – 11.01.2019

12 – 31.01.2019

01 – 28.02.2019

III

01.06 – 11.07.2019

12 – 31.07.2019

01-31.08.2019

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej informuje, że od dnia 12 maja 2018 r. do dnia 11 czerwca 2018 r. trwa REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCAnabór dokumentów rekrutacyjnych do projektu pn. „Dziecko pod opieką – idziemy do pracy”.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH

Biuro Projektu – Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4c, Bydgoszcz
(budynek Bydgoskiej Szkoły Wyższej, II piętro, wejście od Technikum Kolejowego),
godz. otwarcia: 7.30 - 15.30
 

OSOBA DO KONTAKTU

Eliza Natywa
tel. 52 321 18 90

e-mail e.natywa@bydgoszcz-frdl.pl

 

JAK ZATRUDNIĆ NIANIĘ?

(poradnik do pobrania)

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl