Zmiana ustawy o dowodach osobistych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W miesiącach wakacyjnych wejdą w życie istotne zmiany dotyczące stosowania przepisów o dowodach osobistych oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy:

 • od 1 lipca 2021 r. wynikające z ustawy z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych,
 • od 2 sierpnia 2021 r. - e-dowód z odciskami palców - w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

W związku z tymi istotnymi zmianami proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, dzięki któremu uzyskacie Państwo wiedzę dotyczącą zaktualizowanych przepisów ustawy o dowodach osobistych i jej rozporządzeń wykonanwczych, co pozwoli zniwelować nieprawidłowości i błędy w  bieżącej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie wiedzy i uzyskanie kompetencji w zakresie zmienionych przepisów w ustawie o dowodach osobistych, które mają wejść w życie w lipcu i sierpniu 2021r.
 • Uzupełnienie informacji oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów dotyczących stosowania przepisów ustawy o dowodach osobistych, w celu uniknięcia błędów w bieżącej pracy.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość wymiany doświadczeń z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia. 

Wskazanie:

 • Jak zmienią się terminy ważności dowodów?
 • Jakie będą zmiany w grafice dowodów osobistych?
 • Jak przechowywać dane biometryczne?
 • W jaki sposób składać wniosek o wydanie dowodu drogą elektroniczną?
 • W jaki sposób dowód będzie mógł odebrać pełnomocnik?
 • Jakie będą procedury wydawania dowodu w przypadku kradzieży tożsamości?
 • Jakie będą nowe wymogi ws. fotografii?
 • Jak sprawnie i skutecznie przekazywać kody PUK?
 • Kto będzie miał dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych?
 • Jakie są nowe przesłanki dotyczące wymiany dowodu?
   
zwiń
rozwiń
Program

I. ZMIANY USTAWY O DOWODACH OSOBISTYCH:
1. Wprowadzenie drugiej cechy biometrycznej - zamieszczanie odcisków palców w dowodzie osobistym.
2. Zmiany terminów ważności dowodów osobistych.
3. Zmiana zakresu danych zawartych w warstwie graficznej dowodu osobistego, w szczególności odwzorowanie cyfrowe podpisu posiadacza.
4. Dostęp do danych biometrycznych i ich przechowywanie.
5. Zmiany w zasadach wnioskowania o wydanie dowodu osobistego i odbioru dowodu – w tym:

 • Składanie wniosku drogą elektroniczną – zmiany.
 • Mobilne stacje obsługi klienta.
 • Odbiór dowodu przez pełnomocnika.

6. Nowe przesłanki wymiany dowodu osobistego:

 • Zmiana nazwy miejsca urodzenia a obowiązek wymiany dowodu osobistego.
 • Złagodzenie wymogów dot. unieważnienia dowodu z powodu kradzieży tożsamości.
 • Ubezwłasnowolnienie a wymiana dowodu osobistego.
 • Wada techniczna lub błędna personalizacja dowodu osobistego.
 • Wymiana dotychczasowego dowodu na dowód z dwiema cechami biometrii.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin/miast realizujący zadania zlecone z zakresu dowodów osobistych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, doświadczony trener, od 15 lat zajmuje się nadzorem nad realizacją przez gminy zadań z zakresu spraw obywatelskich. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i USC, wysoko oceniany wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 17 czerwca 2021 r.