• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ranking Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023

RANKING GMIN

Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

W tym roku będziemy organizowali II edycję Rankingu Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa kujawsko-pomorskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. 

Wyniki Rankingu zostaną przedstawione podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 1 grudnia 2023 r. w Hotelu City w Bydgoszczy. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wydarzeniu proszone są o kontakt:

Adrianna Soroczyńska
tel. 725 302 316
centrum@frdl.szczecin.pl