22 września odbyło się kolejne spotkanie Forum koordynatorów ds. dostępności

Program Dostępność Plus to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie około 23 miliardy złotych w latach 2018-2025. Źródłami finansowania są fundusze europejskie oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON). Szczegóły Programu koordynatorom ds. dostępności w JSFP zaprezentowała Magdalena Olszewska, Naczelnik Wydziału Dostępności Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Gościem drugiej części spotkania Forum koordynatorów ds. dostępności była Agata Gawska - ekspertka rynku pracy i w zakresie niepełnosprawności oraz dostępności. Managerka z wieloletnim doświadczeniem, była Prezeska Fundacja Aktywizacja. Badaczka i ewaluatorka, aktywistka, która aktywnie wspiera podmioty publiczne we wdrażaniu dostępności.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertkami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, a także odpowiedzi na pytania w zakresie praktycznego stosowania przepisów.

Więcej informacji o pracach Forum:
https://frdl.org.pl/fora-frdl/ogolnopolskie-fora-frdl-1