"Myślenie pytaniami" to coraz bardziej popularna technika, która polega na zadawaniu pytań w celu poszukiwania informacji i rozwiązywania problemów.

Warto na nią zwrócić uwagę, bo angażuje umysł do skupienia się na skomplikowanych problemach, pomaga identyfikować ich przyczyny, ułatwiając poszukiwanie alternatywnych rozwiązań. Wzmacnia umiejętność myślenia krytycznego, pobudza kreatywność i rozwija innowacyjne ścieżki działania.

Ale czy myślenia pytaniami można wykorzystać w tak skomplikowanej materii, jaką jest prawo zamówień publicznych?

Autor opracowania Myślenie pytaniami jako metodologia rozwiązywania problemów w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, dr Jarosław Rokicki uważa, że zdecydowanie tak! Zapraszamy do zapoznania się z jego propozycją w tym zakresie!