Każdy samorządowiec wie, czym są samorządowe kolegia odwoławcze. Odgrywają istotną rolę w codziennym funkcjonowaniu samorządów. Powinny być także istotne dla obywateli, jednak wydaje się, że zostały przez nich nieco zapomniane. 

W środowisku teoretyków i praktyków samorządowych pojawiają się postulaty dotyczące zmian w regulacjach SKO.

  • Po pierwsze, powinny iść w kierunku zwiększania udziału jednostek samorządu terytorialnego w działalności kolegiów (np. jeśli chodzi o wpływ na wybór członków kolegium). 
  • Po drugie, powinny odnieść się do samego ustroju kolegiów: należy ograniczyć „wszechwładzę” prezesa oraz wprowadzić pewne zmiany dotyczące członkostwa w kolegium. 


O tych i innych propozycjach pisze w swojej analizie dr hab. prof. UP Grzegorz Krawiec. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem.