Departament Współpracy z Samorządem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczął prace dotyczące przeglądu prawa w zakresie przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Obecnie prowadzone są konsultacje dotyczące procesu odrolnienia gruntów przez samorządy terytorialne, na cele publiczne.

Prezentujemy stanowisko dr Adama Kowalewskiego, architekta i urbanisty, członka Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Rady Fundatorów FRDL.

Zapraszamy do lektury: Odrolnienia gruntów – ułatwić, ale kontrolować!