Lokalni politycy w mediach społecznościowych?

  • Technologie informacyjno-komunikacyjne powinny być traktowane jako narzędzie służące procesom budowania koalicji, pomnażania dóbr, wymiany idei i poglądów pozwalających na edukację służącą wymianie doświadczeń, a w konsekwencji budowaniu zaufania.

  • Jednak badania pokazują, że samorządowcy korzystają z mediów społecznościowych w zupełnie innych celach – marketingowych – służących głównie promocji gminy i jej liderów.

  • Pomijane są tematy, które wzbudzają społeczne emocje i które mógłby kreować platformę inkluzywnego dyskursu. Efektem unikania trudnej tematyki jest fragmentaryzacja dyskursu publicznego i jego przeniesienie na inne płaszczyzny. W kreowanych “bańkach informacyjnych” zachodzi proces utwierdzania się podmiotów we własnych stanowiskach, wzmacnianych podczas wirtualnych rozmów z osobami podzielającymi te same poglądy i wartości.

  • Za jaskrawy przejaw braku standardów należy uznać np. prowadzenie przez urzędników administracji lokalnej kont wykorzystywanych przez jednoosobowe władze wykonawcze w kampaniach wyborczych, brak tożsamości pomiędzy nadawcą deklarowanym a faktycznym co wprowadza użytkowników w błąd oraz wykorzystywanie prywatnych kont kandydatów w kampaniach wyborczych.

Zapraszamy do zapoznania się ze wszystkimi szczegółami analizy przygotowanej przez prof. Grażynę Piechotę.