Image layer

Image layer

Image layer

ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW - SZKOLENIA DLA JST

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej zaprasza do udziału w projekcie pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. kujawsko-pomorskim”, realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie od 01-10-2017 do 31-03-2019 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 192 przedstawicieli z 58 jednostek samorządu terytorialnego z woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  • szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych (105 godzin),
  • doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół (przedszkoli) w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),
  • wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2 - 3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których JST uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,
  • uruchomionych zostanie 6 sieci współpracy wykorzystujących platformę www.doskonaleniewsieci.pl

W celu realizacji projektu w wybranej JST konieczne jest zaangażowanie przedstawicieli dwóch grup osób:

  • decydentów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji zarządczych w JST w zakresie spraw oświatowych (prezydentów, burmistrzów, starostów, wójtów, zastępców/sekretarzy),
  • pracowników operacyjnych realizujących zadania z zakresu oświaty w JST (dyrektorów/naczelników wydziałów oświaty, inspektorów ds. oświaty, skarbników, pracowników zajmujących się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, pracowników zespołów ekonomiczno-administracyjnych szkół, radnych z komisji oświaty).

Po co samorządowcom wiedza o kompetencjach kluczowych uczniów? W odpowiedzi polecamy poniższy artykuł.

Szczegółowe informacje o projekcie (w tym regulamin rekrutacji i dokumenty zgłoszeniowe) znajdą Państwo poniżej:

 

Materiały szkoleniowe:

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Moduł IV

Moduł V

Scenariusze:

Senariusz 1 - Miasta i Powiaty

Scenariusz 1 - Gminy Wiejskie i Miejsko-Wiejskie

Scenariusz 2 - Miasta i Powiaty

Scenariusz 2 - Gminy Wiejskie i Miejsko-Wiejskie

Scenariusz 3 - Miasta i Powiaty

Scenariusz 3 - Gminy Wiejskie i Miejsko-Wiejskie

Scenariusz 4 - Miasta i Powiaty

Scenariusz 4 - Gminy Wiejskie i Miejsko-Wiejskie

Scenariusz 5 - Miasta i Powiaty

Scenariusz 5 - Gminy Wiejskie i Miejsko-Wiejskie

 

Informacji w sprawie projektu udziela:

Aneta Pierzchała-Tolak 

Biuro projektu:
Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL
ul. Unii Lubelskiej 4C, 85-059 Bydgoszcz
Tel.: (52) 321-18-90, Fax: (52) 321-18-92

 

Informacje o projekcie:

Projekt "ROZWIJANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW – SZKOLENIA I DORADZTWO DLA JST W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM” realizowany jest w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. - 31.03.2019 r.

Wartość projektu: 1 335 589,92 zł

Dofinansowanie: 1 294 089,92 zł

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju

 

 

 

Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” to:

30 Jednostek Samorządu Terytorialnego zaangażowanych w opracowanie Lokalnych Planów Podnoszenia Jakości Oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów

92 placówki oświatowe zgłoszone do wdrożenia procesu wsparcia kompetencji kluczowych uczniów

85 uczestników szkoleń - przedstawicieli gmin i powiatów zaangażowanych w działalność oświatową uczestniczących w cyklu szkoleniowym od maja do wrzęsnia 2018

30 Lokalnych Planów Podnoszenia Jakości Oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów

Przynajmniej 1 z 8 kompetencji kluczowych będzie wzmacniana w każdej gminie/powiecie realizującym projekt

1 doradca – ekspert wspierający na 1 gminę/powiat uczestniczących w projekcie

6 sieci współpracy uruchomionych na platformie www.doskonaleniewsieci.pl

18 spotkań po 6h z ekspertami w ramach sieci współpracy w miejscu dogodnym dla uczestników sieci

 

FRDL zajmuje się wspieraniem JST w całej Polsce przy realizacji działań oświatowych.

Poza projektem, którego celem jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, realizuje projekt wspierający kadrę zarządzająca placówkami oświatowymi a od sierpnia 2018 roku rozpoczyna realizację projektów wspierających trenerów oświaty. Wszystkie te projekty realizowane są w różnych województwach – pomorskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, lubelskie i dotyczą procesu wsparcia kompetencji kluczowych poprzez wzmocnienie różnych uczestników tego procesu.

Wszystkie projekty zgodnie z misją FRDL mają za cel wsparcie JST w realizacji ich zadań.
 

Uruchomionych zostało Sześć Sieci Współpracy w województwie kujawsko-pomorskim:

I. Przywództwo jako sposób na rozwój kompetencji kluczowych uczniów 

II. Finansowanie Oświaty

III. Baza Dobrych Praktyk 

IV. Efektywny Nadzór Pedagogiczny 

V. Prawo oświatowe 

VI. Strategie rozwoju oświaty w gminie i powiecie - integracja przedstawicieli JST

Więcej o sieciach współpracy
 

 

Spotkanie informacyjno-edukacyjne Sieci Współpracy dla uczestników projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim.”:

 

GRUDZIĄDZ

Prowadzący spotkanie: Adam Olejnik

Grudziądz: 1 lutego 2019 roku,  godz. 9-15 Hotel Ibis

Tematyka spotkania stawia na rozwój i innowacyjność:

„Turkusowy dyrektor, turkusowy urzędnik, turkusowy wójt, turkusowy burmistrz. Czy to jest możliwe?"

Spotkanie realizowane będzie z wykorzystaniem metody: Action Learning

 

Zgłoszenia przyjmuję do 28 stycznia 2019 roku (e-mail)

 

Grudziądz 22 lutego 2019 roku, godz. 9-15 Hotel Ibis

 

Tematyka spotkania:

"Po co nam kompetencje kluczowe - ujęcie strategiczne, wspomaganie procesu rozwoju kompetencji kluczowych w gminie/powiecie?"

Spotkanie w formule pogawędki, wymiany poglądów z cz. ekspercką.

 

Zgłoszenia przyjmuję do 15 lutego 2019 roku (e-mail)

 

WŁOCŁAWEK

Prowadzący: Anna Kupczyk, Małgorzata Świtalska

7 lutego – Pałac Bursztynowy, Włocławek

- Monitoring procesu wdrażania lokalnego planu poprawy jakości w oświacie w zakresie kompetencji kluczowych uczniów (w załażeniu fiszka raportu jaki JST są zobowiązane opracować na zakończenie projektu – tj. na 29 marca 2019 roku)

 

14 lutego – Pałac Bursztynowy, Włocławek

- Procesowe wspomaganie w zakresie Kompetencji Kluczowych Uczniów – teza do rozstrzygnięcia: czy JST powinno przygotować osobę do wspomagania czy przerzucić to zadanie na dyrektorów placówek oświatowych

 

28 lutego – Pałac Bursztynowy, Włocławek

- Finasowanie realizacji zadań w zakresie kompetencji kluczowych uczniów

 

W ramach spotkania przy kawie zapewniamy catering i lunch, kameralne warunki rozmowy.

Na zgłoszenia czekam do 1 lutego 2018 – email – dotyczy szkolenia 7go lutego 2019 r.

Na kolejne spotkania zgłoszenia przyjmuje do 7go lutego 2019 r.
 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro FRDL

tel.: (52) 321 18 90, fax: (52) 321 18 92
e-mail:
info@bydgoszcz-frdl.pl