Audyt zamówień publicznych w JSFP

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego przekażemy praktyczne wskazówki dotyczące sposobu przeprowadzania audytu zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych po zmianach przepisów PZP. Podczas szkolenia zostaną poddane analizie najważniejsze kwestie dotyczące badania poszczególnych elementów zamówień publicznych, począwszy od przygotowania postępowania, poprzez sporządzanie SWZ, prowadzenie negocjacji, oceny ofert po wykonanie samej umowy. Prowadząca jest wieloletnim doświadczonym audytorem i podzieli się z uczestnikami sprawdzonymi metodami postępowania kontrolnego, wskaże wady i zalety różnych sposobów prezentacji wyników kontroli zamówień publicznych. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Analiza trudnych obszarów dotyczących prowadzenia postępowania, wyboru wykonawców, obowiązków Zamawiającego i Wykonawców.
 • Uzyskanie wiedzy dotyczącej prawidłowego sposobu przeprowadzenia audytu zamówień publicznych w szczególności, przygotowania postępowania i wyboru wykonawców.
 • Wskazanie obszarów, na które audytor powinien zwracać szczególną uwagę dotyczące Specyficznych Warunków Zamówienia, postępowa niania poniżej progów unijnych, negocjacji z wykonawcami, kryteriów oceny ofert.
 • Uzyskanie podpowiedzi i wskazówek na co zwracać szczególną uwagę, co w obszarze zamówień publicznych sprawia najczęstsze wątpliwości i niejasności. 
   
zwiń
rozwiń
Program

I. Planowanie:
1. Plan zamówień publicznych i jego zmiany – weryfikacja dokumentacji.
2. Wstępne konsultacje rynkowe.
II. Przygotowanie postępowania i wybór wykonawcy:
1. Analiza dokumentów zamówienia.
2. SWZ albo inne dokumenty tworzone przez Zamawiającego przed opracowaniem SWZ – na co audytor zwraca uwagę:

 • Przedmiotowe środki dowodowe – ocena ich ustanowienia.
 • Ocena ustanowionych warunków udziału w postępowaniu.

3. Postępowanie poniżej progów UE – o czym warto pamiętać.

 • Negocjacje – ocena sposobu ich przeprowadzenia, w tym analiza zakresu negocjacji i ustaleń Wykonawcy z Zamawiającym.
 • Czego nie można negocjować i jakie są tego konsekwencje.
 • Ocena dokumentacji z negocjacji.

4. Procedura odwrócona – ocena działań Zamawiającego.
5. Kryteria oceny ofert – ich ocena w kontekście potrzeb Zamawiającego, ich właściwe ustanowienie i opis:

 • Kryterium ceny.
 • Kryteria społeczne.
 • Kryteria środowiskowe.
 • Inne kryteria.

6. Wadium – zapisy w SWZ, składane dokumenty, ocena dokumentów przez Zamawiającego, zwrot dokumentu wadialnego – na co zwrócić uwagę.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca, w szczególności sekretarze, osoby nadzorujące proces zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych, tj. zarówno dla Zamawiający, jak i Wykonawcy, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 23 czerwca 2021 r.