• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kaskadowanie celów strategicznych i zarządzanie przez cele w organizacji

online
Ważne informacje o szkoleniu

Zarządzanie przez cele jest techniką kompleksową, zorientowaną na wynik, stosowaną z powodzeniem od wielu lat w sektorze publicznym i prywatnym oraz w organizacjach pozarządowych. Zarządzanie przez cele stanowi sposób zarządzania organizacją skoncentrowany na realizacji jej strategicznych i operacyjnych celów. Model takiego zarządzania buduje się poprzez stawianie celów strategicznych i ich kaskadowanie, czyli rozwinięcia celów strategicznych instytucji na cele dla poszczególnych komórek organizacyjnych a potem na cele jednostkowe (pojedynczych pracowników). Dzięki temu możliwe staje się uchwycenie zadań i roli nie tylko organizacji, ale każdego pracownika, a dzięki temu możliwa jest zmiana wyników jednostki i podniesienie jakości świadczonych usług. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione różne metody ustanawiania celów dla różnych komórek organizacyjnych w organizacji a także mierniki ich oceny wg zasad SMART. Omówione zostaną zasady tworzenia zrównoważonej karty pracy i strategicznej karty wyników dla potrzeb zarządzania przez cele. Uczestnicy poznają metody angażowania pracowników w tworzenie i realizację celów stosując różne tryby: konsultacyjny, informacyjny, partycypacyjny.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie umiejętności dokonania oceny realizacji zadań w organizacji poprzez wdrożenie systemu zarządzania przez cele.
  • Uczestnicy dowiedzą się o metodach, sposobie oraz zasadach formułowania celów, ich kaskadowania (delegowania).
  • Prowadzący wyjaśni na czym polega przekładanie celów strategicznych na cele operacyjne i dokonywanie ich oceny według określonych wskaźników.
zwiń
rozwiń
Program

1. System celów w organizacji,

  1. Jak można zdefiniować cele w organizacji,
  2. kluczowe elementy zarządzania przez cele.

2. Elementy systemu zarządzania przez cele – omówienie elementów struktury systemu.
3. Zasady formułowania celów i rozliczania mierników – metody.
4. Kaskadowanie i delegowanie celów – przedstawienie możliwych sposobów.
5. Warunki realizacji celów.
6. Stawianie celów dla podwładnych.
7. Wskaźniki oceny i mierniki realizacji celów.
8. Zarządzanie przez cele a cele:

  1. strategiczne,
  2. taktyczne,
  3. operacyjne,

9. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, sekretarze, skarbnicy, zarządy Jednostek, kierownicy organizacji pozarządowych, audytorzy, kontrolerzy, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, Certyfikowany Trener Master Class Bussines Trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, arbiter i obserwator z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finan. publ. w tym głównie w obszarze zamówień publicznych w tym w jednostkach kultury, ochrony zdrowia, spółek komunalnych, audytów inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 marca 2023 r.