Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na dedykowane archiwistom dotyczące dokumentacji elektronicznej i postępowania z e-dokumentem.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego w kompleksowy sposób omówione zostaną zagadnienia związane z funkcjonowaniem w urzędzie elektronicznego zarządzania dokumentacją. W trakcie szkolenia przejdziemy cały proces zarządzania dokumentacją w tym systemie. Omówimy podstawowe przepisy, wdrożenie sytemu, zarządzanie dokumentacją i jej obieg oraz kwestie związane z archiwizacją.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z pojęciem elektronicznego zarządzania dokumentacją, archiwizacją dokumentów, instrukcją kancelaryjną.
• Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi zasadami i procedurami postępowania z dokumentacją w systemie EZD według aktualnych przepisów prawnych.

zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie.
1. Przepisy regulujące obieg dokumentacji elektronicznej w podmiocie.
2. Przepisy regulujące archiwizację dokumentacji elektronicznej w podmiocie.
II. Wymogi techniczne i organizacyjne systemów EZD – zadania organizacji.
1. Wymagania techniczne.
• Komputery: specyfikacja techniczna, laptopy czy komputery stacjonarne.
• Internet.
• Skanery.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników tych urzędów i instytucji, które jako podstawowy sposób dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw przyjęły bądź zamierzają przyjąć system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyplomowany archiwista. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Specjalista w zakresie dostępności cyfrowej i architektonicznej, biegła znajomość standardu WCAG 2.1. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do  23 września 2021 r.