Jak przygotować korektę roczną, 5 letnią, 10 letnią podatku VAT za 2021 r., wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) oraz prewspółczynnikiem (PP)?

W 2022 r. wchodzi w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie z vat. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. vat-r online

Ważne informacje o szkoleniu

Dokonanie korekt rocznych jest obowiązkiem podatnika, który korzystał z prawa do odliczenia proporcją i/lub prewskaźnikiem. Również podatnicy, którzy nie dokonywali odliczeń ze względu na niskie wskaźniki lub ograniczonego przychodu w okresie pandemii będą zobligowani sprawdzić prawidłowość swoich wyliczeń i ewentualnie dokonać korekty. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zasady dokonywania korekty podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych oraz instytucjach kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Sytuacja pandemiczna, stanowisko Ministerstwa Finansów oraz NIK w zakresie stosowania współczynnika i prewspółczynnika w dalszym ciągu budzi wiele niejasności. Uczestnicy zajęć poznają zasady, jakimi należy się kierować w trakcie dokonywania odliczania podatku VAT oraz sporządzania korekty rocznej.
• Wskazanie podatnikom jak prawidłowo wyliczyć WSS i PP oraz dokonać korekt rocznej, 5 lub 10 letniej z uwzględnieniem korekty od środków trwałych, inwestycji własnych, przekazywanych odpłatnie i nieodpłatnie ŚT i nieruchomości.
• Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem MF, sądów i TSUE wpływającym na sposób wyliczenia WSS i PP oraz korekty.
• Udział w szkoleniu powinien przyczynić się do prawidłowego, zgodnego z prawem odliczania podatku VAT oraz dokonywania korekt.

zwiń
rozwiń
Program

I. Przygotowanie danych do korekty rocznej, rozliczanej w styczniu 2022 roku.
1. Kto i kiedy zobowiązany jest do korekty rocznej? Studium przypadku.
2. Jakie i za jaki rok wziąć dane do wyliczenia wskaźnika i prewspółczynnika?
3. Wyliczenie nowego wskaźnika proporcji sprzedaży (WSS) i prewskaźnika (PP) do korekty rocznej i do stosowania w 2022 roku – zgodnie z ustawą/MF/wyrokami TSUE i rozporządzeniem - (jst, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury).
II. Korekta za 2021 rok wskaźnikiem proporcji sprzedaży (WSS) i preproporcją (PP).
1. Korekta od pozostałych nabyć jednoroczna w przypadku dokonywania i niedokonywania odliczeń w ciągu 2021 r.:
a) Przygotowanie danych do korekty z uwzględnieniem informacji po kontroli NIK oraz Interpretacji ogólnej MF.
b) Dokonanie korekty i ujęcie w deklaracji VAT (in plus/in minus).
2. Korekta środków trwałych. Kiedy korekta roczna, a kiedy 5 letnia? Case study:
a) Środki trwałe do 15 tys. zł i powyżej 15 tys. zł - zasady dokonywania korekty.
b) Zmiana wykorzystywania środka trwałego w trakcie korekty z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej.
c) Zbycie środka trwałego w trakcie korekty 5 lat.
d) Ulepszenie środka trwałego a wpływ na korektę.
3. Korekta inwestycji własnych, zbycie lub przekazanych własnym lub obcym podmiotom:
a) Kiedy korekta jednoroczna, a kiedy 10 letnia?
b) Zmiana wykorzystania inwestycji z mieszanej do opodatkowanej i z mieszanej do zwolnionej w trakcie korekty – studium przypadku na przykładzie orzeczenia TSUE i NSA.
c) Zbycie, przekazanie inwestycji w trakcie okresu korekty - skutki w podatku VAT.
III. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na bieżące problemy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych, działów finansowo-księgowych oraz wszyscy zainteresowani poznaniem zasad i praktycznych rozwiązań dokonywania korekt podatku VAT naliczonego z uwzględnieniem najnowszych przepisów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu podatku VAT, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT oraz księgowania i rozliczania dotacji UE. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl do  18 stycznia 2022 r.