Podatek VAT w transakcjach dotyczących nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu właściwego prowadzenia rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego podatku VAT w nieruchomościach. Prowadząca zajęcia omówi i zwróci w szczególności uwagę na problematyce dotyczącej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto przedstawi zagadnienia z zakresu momentu powstania obowiązku podatkowego, nadpłaty i zaległości w opłacie przekształceniowej czy odliczenia podatku. Przedstawione zostanie także orzecznictwo dotyczące przedmiotu szkolenia. Nasze zajęci to omówienie zagadnień prawnych i zaprezentowanie licznych przykładów praktycznych. Uczestnicy zostaną zapoznani z  wieloma praktycznymi aspektami opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności. Usystematyzują zmieniane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w tym regulacje, które weszły w życie w 2022 r. oraz zweryfikują wiedzę i zdobędą niezbędne umiejętności, w celu wyeliminowania najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w tej skomplikowanej materii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie aktualnego stanu prawnego i praktyki stosowania przepisów w zakresie opodatkowania transakcji dotyczących nieruchomości w jst.
 • Zdobycie wiedzy na temat zasad dotyczących podstawy opodatkowania, faktur oraz stawek VAT. Wyjaśnienie problemowych kwestii związanych z nadpłatami i zaległościami w opłacie przekształceniowej w kontekście podatku VAT.
 • Przeanalizowanie problemowych sytuacji związanych z podatkiem VAT przy: sprzedaży mienia komunalnego, administrowaniu zasobem mieszkaniowym przez podmiot trzeci, najmie, dzierżawie, opłacie parkingowej.
 • Omówienie transakcji dotyczących nieruchomości w kontekście najmu miejsc na targowiskach, wynajmu powierzchni reklamowej na budynkach, czy reklamy na przystankach autobusowych.
 • Wskazanie praktycznych konsekwencji zmienionych w ostatnim czasie przepisów, uzyskanie dostępu do materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków w zakresie rozliczania podatku VAT w kontekście opodatkowania transakcji dotyczących użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej.
 • Przybliżenie aspektów związanych z praktycznym stosowaniem przepisów, zdobycie cennych porad oraz wskazówek dotyczących stosowania przepisów podatku VAT w nieruchomościach.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Użytkowanie wieczyste:

 • Kwalifikacja transakcji dotyczących użytkowania wieczystego na gruncie podatku VAT.
 • Kiedy opodatkowaniu podlega opłata roczna z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego?
 • Interpretacja ogólna MF – opłata przekształceniowa – od kiedy podlega opodatkowaniu?
 • Moment powstania obowiązku podatkowego i stawka VAT.
 • Czy gmina ma obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej opłaty przekształceniowej?
 • Nadpłata i zaległość, a VAT.
 • Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie umowy.

2. Dostawa nieruchomości:

 • Wywłaszczenie w zamian za odszkodowanie.
 • Sprzedaż mienia komunalnego. Zasady stosowania zwolnień na gruncie podatku VAT.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego i podstawa opodatkowania w przypadku dostawy nieruchomości.

3. Transakcje usługowe dotyczące nieruchomości:

 • Najem i dzierżawa. Podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy, stawka VAT.
 • Oddanie w nieodpłatne użyczenie. Czy w ogóle mieści się w zakresie zainteresowania podatku VAT?
 • Refaktura mediów.
 • Administrowanie zasobem mieszkaniowym przez podmiot trzeci.
 • Opłata parkingowa.

4. Prewspółczynnik i współczynnik proporcji:

 • Kiedy uwzględniamy dostawę nieruchomości we współczynniku proporcji i preproporcji?
 • Transakcje dotyczące nieruchomości i ich wpływ na odliczenie podatku VAT: 
  • najem miejsc na targowiskach i opłata targowa, 
  • wynajem powierzchni reklamowej na budynkach, 
  • reklama na przystankach autobusowych, w budynku dworca itp.

5. Dokumentacja transakcji:

 • Faktura, paragon.
 • Dokumentacja sprzedaży zwolnionej.

6. Dyskusja, kwestie problemowe.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy zajmujący się rozliczaniem podatku VAT, pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami w jst, w szczególności z opłatą za użytkowanie wieczyste oraz tzw. opłatą przekształceniową, opłatą parkingową, osoby odpowiedzialne za merytoryczny nadzór realizowanych zadań w sferze objętej tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 800 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT, PIT i postępowań podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 31 sierpnia 2022 r.