Podatki i opłaty lokalne w 2022 roku ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prawnych i najnowszych interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz podatku od nieruchomości. Podczas zajęć nasz ekspert, wieloletni pracownik RIO, przedstawi zmiany, które weszły w życie w 2022 roku i wyjaśni ich znaczenie dla pracowników odpowiedzialnych za pobór i egzekucję podatków. Podpowiemy m.in. jak należy postępować przy nadpłacie, omówimy najnowsze rozwiązania prawne, orzeczenia i interpretacje w zakresie opłat i podatków lokalnych z uwzględnieniem podatku od nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie prawnych aspektów w zakresie podatków i opłat lokalnych z uwzględnieniem podatku od nieruchomości.
  • Przedstawienie prawidłowych rozwiązań w zakresie realizacji dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.
  • Wyjaśnienie wszystkich ważnych kwestii w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym np.: ulgi w spłacie, nadpłaty, windykacja czy sprawozdawczość.
zwiń
rozwiń
Program

1. Otoczenie prawne:
a. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - o czym to jest?
b. Kodeks cywilny – i co z niego wynika?
c. Prawo budowlane – o czym przesądza?
d. ustawa o finansach publicznych – jakie zasady mają znaczenie?
e. Ordynacja podatkowa – procedury, terminy, wymogi.
f. ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – możliwość czy obowiązek?
g. ustawa o rachunkowości – jak „zanotować” podatek?
h. przepisy wykonawcze (i inne) – dlaczego tak dużo?
2. Realizacja dochodów gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych:
a. przymiot powszechności – przedmiotowo i podmiotowo, co to znaczy?
b. przymiot prawidłowości – jak zrealizować?
c. przymiot kompletności – do czego dążymy?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy wydziałów podatkowych oraz osoby zajmujące się wymiarem i naliczaniem podatku od nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik RIO w Białymstoku (od początku istnienia Izb, tj. od 1993 roku), prawnik, aktualnie na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej. Znajomość realiów prawnych, organizacyjnych i wykonawczych z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, a szczególnie dochodów, w tym podatkowych, kontroli wewnętrznej i audytu, rachunkowości, środków trwałych, itd. W ramach obowiązków służbowych nadzorujący kontrole gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w tym także dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Posiada duże doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń (doświadczenie trenerskie od 1996 roku).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl 
do 12 lipca 2022 r.