• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Schematy podatkowe w jsfp

online

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, dedykowane pracownikom służb księgowych i finansowych JST, którego przedmiotem będą schematy podatkowe (MDR) w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka schematów podatkowych nie jest nowym zagadnieniem, jednak od momentu ich wprowadzenia budzi wątpliwości interpretacyjne i kontrowersje wśród jednostek sektora finansów publicznych, dlatego też proponujemy Państwu udział w szkoleniu, którego przedmiotem będzie przedstawienie najistotniejszych kwestii z zakresu przedmiotowej tematyki. W trakcie zajęć zostaną przedstawione ustawowe obowiązki dotyczące raportowania, a także wskazana specyfika zasad raportowania, rola podmiotów raportujących z uwzględnieniem wewnętrznej procedury w jednostkach w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej raportowania schematów podatkowych, wskazanie przykładów okoliczności, które powodują i nie powodują obowiązku raportowania, przedstawienie terminów oraz sposobów raportowania.
• Omówienie rozwiązań z zakresu procedury wewnętrznej, regulującej wykonanie obowiązków informacyjnych dotyczących schematów podatkowych.
• Zapoznanie z przykładami raportowania oraz zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów o schematach podatkowych w celu uniknięcia błędów. Analiza najczęstszych wątpliwości.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z problematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Raportowanie przez gminy, powiaty i ich jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe i spółki komunalne:
• Definicja i rodzaje schematów podatkowych.
• W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie?
a. Wykaz czynności statutowych, wyłączonych z raportowania.
b. Wykaz czynności podlegających pod raportowanie.
• Które schematy są objęte raportowaniem?
• Jakie podmioty w jst należy uznać za kwalifikowane?
2. Rola jednostki budżetowej i jej pracowników w zakresie procesu raportowania:
• Definicja pojęcia „Promotor”, „Korzystający”, „Wspomagający”.
3. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej:
• Terminy wypełniania obowiązków w zakresie raportowania?
• Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
• Narzędzia przygotowane przez Ministerstwo Finansów - omówienie.
• Sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie obowiązków w zakresie raportowania.
4. Wewnętrzna procedura raportowania schematów w jst, co powinna zawierać:
• Jak zbudować taką procedurę – omówienie.
• Wprowadzenie procedury a korzyści, ograniczenie ryzyka.
5. Rekomendacje Ministerstwa Finansów i zmiany po Covid 19.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy jst, samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, dyrektorzy komórek finansowych oraz pozostałych służb finansowo-księgowych, zajmujący się raportowaniem schematów podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 lutego 2023 r.