Sprawozdawczość w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych za II kwartał 2021

Zbliża się termin, w którym JST powinny przedłożyć sprawozdanie finansowe z II kwartał 2021, dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zmiany w sprawozdawczości budżetowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy zasady sporządzania sprawozdań za II kwartał 2021 roku. Szkolenie ma pomóc prawidłowo sporządzać poszczególne wzory sprawozdań pracownikom odpowiedzialnym za sprawozdawczość finansową w jednostkach samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych, wraz z omówieniem poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Pomoc w prawidłowym wykazywaniu danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań oraz należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jst i ich jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.
• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie sprawozdawczości i uzyskanie pomocy w prawidłowym sporządzaniu poszczególnych wzorów sprawozdań.
• Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem i innymi uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
• Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
• Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
• Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa.
2. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
• Rb-27 S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
• Rb-28 S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
• Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego;
• Rb-27 ZZ - sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
• Rb-50 - sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
• Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;
• Rb-30S - sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
• Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi oraz pracownicy służb finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od ponad 20 lat szkoli z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jsfp, w tym jst. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej, jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO, była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w zakresie sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej oraz finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 21 czerwca 2021 r.