Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji kadrowo-płacowej

Ważne informacje o szkoleniu

Jeśli zajmujesz się lub będziesz zajmować się dokumentacją kadrowo – płacową,  zapraszamy na szkolenie poświęcone zasadom jej przechowywania i archiwizacji. Podczas szkolenia w przejrzysty sposób zostaną przeanalizowane zasady postępowania z dokumentacją pracowniczą zakończoną oraz etapy prac porządkowych akt osobowych pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy, w celu ich archiwizacji, brakowania lub przekazania do archiwów państwowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie pakietu informacji na temat postępowania z dokumentacją kadrowo-płacową zamkniętą/zakończoną.
  • Zapoznanie z zasadami sporządzania ewidencji teczek osobowych.
  • Poznanie znaczenie ekspertyzy archiwalnej.
  • Zdobycie wiedzy – popartej przykładami – nt. przygotowania dokumentacji osobowej likwidowanych podmiotów do przekazania następcom prawnym, jednostkom nadrzędnym i nadzorującym oraz wybrakowania akt nieprzydatnych.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Definicja dokumentacji kadrowo-płacowej i jej miejsce w przepisach kancelaryjno-archiwalnych.
  2. Problem kwalifikacji tych akt w jednolitym rzeczowym wykazie akt i potrzeba nowelizacji wykazów akt od 2019 r. dla dokumentacji pracowniczej, czy PPK.
  3. Warunki przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej i zagadnienie jej archiwizacji. Kiedy i jaką dokumentację należy oddać do archiwum, a jakie teczki można pozostawić na stanowisku pracy?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest bezpośrednio do osób zatrudnionych w działach kadrowych w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych a także osób odpowiedzialnych za dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt, takich jak urzędy miast i gmin, starostwa, urzędy administracji państwowej, instytucje wymiaru sprawiedliwości, gminne i powiatowe jednostki organizacyjne, itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor nauk humanistycznych z zakresu archiwistyki, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie i studiów menadżerskich EMBA, biegły sądowy, wieloletni pracownik administracji państwowej. Prowadziła: kontrole biurowości i archiwizowania dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych; wykonała szereg ekspertyz dot. wartościowania akt decydując o czasookresie ich przechowywania; opiniowała wnioski o zniszczenie lub przejęcie akt do archiwum państwowego.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 17 września 2021 r.