• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie drogami ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ewidencji dróg i przeglądów okresowych dróg

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które będzie niezastąpioną okazją dla profesjonalistów w dziedzinie zarządzania drogami do zdobycia wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do skutecznego zarządzania infrastrukturą drogową. Uczestnicy zostaną wyposażeni w narzędzia do zarządzania drogami oraz prowadzenia dokładnej ewidencji dróg, co przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury drogowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Czy jesteś zainteresowany efektywnym zarządzaniem drogami? Chciałbyś poznać najlepsze praktyki z zakresu ewidencji dróg i przeglądów okresowych? Jeśli tak, to to szkolenie jest dla Ciebie! Podczas szkolenia prowadzący – ekspert i wieloletni praktyk z zakresu zarządzania drogami dostarczy uczestnikom wiedzy i narzędzi, które umożliwią efektywne zarządzanie infrastrukturą drogową, zapewniając jednocześnie jej bezpieczeństwo i odpowiednią jakość. Podczas zajęć skupimy się na przeanalizowaniu głównych dwóch kluczowych aspektów: prawidłowej ewidencji dróg oraz przeglądach okresowych dróg.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowa prezentacja metodyki i standardów przygotowania realizacji wytypowanych grup zadań, składających się na zoptymalizowane podejście do wdrażania systemowego procesu zarządzania drogami, zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
• Udział w szkoleniu umożliwi uczestnikom:
- Zrozumienie kluczowych aspektów zarządzania infrastrukturą drogową.
- Zdobycie wiedzy na temat prawidłowego zakładania i prowadzenia ewidencji dróg oraz realizacji przeglądów okresowych.
- Nabycie umiejętności efektywnego monitorowania i zarządzania danymi dotyczącymi dróg.
- Zapewnienie poprawy i utrzymania odpowiedniego stanu technicznego i eksploatacyjnego zarządzanych dróg.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia wstępne:
• Podstawowe akty prawne.
• Powiązania wzajemne, rozbieżności, wybrane komentarze.
2. System referencyjny:
• Podstawowe pojęcia i definicje.
• Zasady kształtowania.
• Przykładowe zastosowania i wdrożenia.
3. Ewidencja dróg:
• Dokumentacja ewidencji dróg.
• Metodyka zakładania ewidencji dróg.
• Przykładowe zasady gromadzenia danych.
• Wsparcie informatyczne procesu zakładania i prowadzenia ewidencji dróg.
• Przykładowe możliwości praktycznego wykorzystania danych ewidencyjnych.
4. Przeglądy okresowe dróg:
• Systematyka i zakres prac związanych z przeglądami dróg (przeglądy okresowe, przeglądy roczne, przeglądy 5-letnie).
• Metodyka podejścia do procesu prowadzenia i oceny wyników uzyskiwanych podczas przeglądów dróg.
• Formy i zakres dokumentowania wyników przeglądów dróg.
• Przykłady możliwości analizy i wykorzystania wyników przeglądów dróg.
5. Podsumowanie i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby kierujące i pracownicy zarządów dróg lub odpowiednich wydziałów dróg szczebla samorządowego. Pracownicy urzędów gmin, miast, starostw, zarządów dróg miejskich, osoby przygotowujące decyzje w organach administrujących drogami i dokonujące przeglądów dróg oraz odpowiedzialne za ewidencję dróg.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Główny Specjalista w firmie BBPBK TRANSCOMP Sp. z o.o. Projektant dróg i ulic, specjalista w zakresie inżynierii ruchu. Posiada doświadczenie w dziedzinie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa ruchu, parkowania i "uspakajania ruchu" w miastach oraz w dziedzinie zarządzania i eksploatacji dróg. Przeprowadził szereg szkoleń w zakresie problematyki zarządzania drogami oraz wspomagania administracji drogowej w procesach decyzyjnych, zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym, jak również na uczelniach technicznych, zarówno zakresie problematyko nowoczesnych systemów zarządzania drogami i utrzymania dróg oraz wspierania tych dziedzin przy zastosowaniu technik informatycznych i Internetu. Jest autorem metodyki prowadzenia i oceny wyników uzyskanych w rezultacie przeglądów okresowych dróg, prowadzonych w dowiązaniu do przyjętego systemu referencyjnego. Jest posiadaczem nadawanego przez organizację FEANI tytułu Inżyniera Europejskiego (EUR ING) oraz posiadaczem specjalizacji inżynierskiej I stopnia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 5 grudnia 2023 r.