Interpretacja przepisów ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawiamy Państwu ofertę dwudniowego szkolenia na którym to w sposób kompleksowy omówimy zagadnienia z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz sprawnego wykorzystania środków z dofinansowania przewozów na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Pozyskiwanie tych środków i ich rozliczenie budzi wiele wątpliwości i kontrowersji. Funduszu rozwoju przewozów autobusowych ma na celu przywracanie lokalnych połączeń autobusowych, nie funkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy i na które umowa o świadczenie usług dotyczących publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po jej wejściu w życie. Dzięki temu mieszkańcy, mogą dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych ma także umożliwić znalezienie pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy. Zachęcamy uczestników spotkania do podzielenia się swoim doświadczeniem i trudnościami, które postaramy się wspólnie rozwiązać.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy niezbędnej dla właściwego interpretowania i stosowania przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym i sprawnego korzystania z dofinansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
  • Omówienie zasad i możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Zasady organizacji regularnych przewozów osób - organizator publicznego transportu zbiorowego, jego możliwości, właściwości i zadania.
  2. Plan transportowy, jego elementy, tryb uchwalania i aktualizacji.
  3. Organizowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej:
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (wydziału komunikacji) – gmin i starostw powiatowych - odpowiedzialni za organizację przewozów osób.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji rządowej, znający znakomicie tematykę transportu drogowego, doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert z długoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie transportowym, a także w przepisach i zasadach stosowania kodeksu postępowania administracyjnego przez pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 550 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl d13 sierpnia 2021 r.