• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zapewnienie dostępności w instytucji w praktyce. Zadania koordynatora. Samodzielne przeprowadzanie audytów dostępności w urzędzie

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie omówienie obowiązków urzędów w zakresie realizacja przepisów o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem przeprowadzania audytu. Podczas zajęć skupimy się na roli koordynatora ds. dostępności.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie będzie miało charakter praktyczny i warsztatowy. Ekspert zapozna uczestników z teoretycznymi założeniami roli i funkcji koordynatora w urzędzie, z minimalnymi wymaganiami ustawy, najważniejszymi terminami i obowiązującymi przepisami tj. procedura skargowa, wnioski o zapewnienie dostępności. Omawiane zagadnienia „zderzymy” z praktyką realizacji przepisów. Szkolenie skierowane jest do osób już pełniących funkcję koordynatora, ale również osób nowych, dopiero rozpoczynających działania w zakresie tego obszaru. Istotnym elementem szkolenia będzie warsztat dotyczący samodzielnego prowadzenia audytów dostępności w urzędzie. Dzięki zdobytej wiedzy koordynatorzy będą mogli samodzielnie i na bieżąco przeprowadzać audyty oraz analizować bariery, pojawiające się w ich jednostkach i je niwelować.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i doskonalenie kompetencji, przydatnych w pełnieniu funkcji koordynatora do spraw dostępności w urzędzie.
• Rozwój wiedzy w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz informacyjnej w świetle przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
• Identyfikacja barier w dostępie do urzędu oraz specyfiki funkcjonowania osób ze szczególnymi potrzebami.
• Poznanie praktycznych rozwiązań, zapewniających minimalne wymagania w zakresie dostępności urzędu.
• Nabycie umiejętności samodzielnego audytowania dostępności – prowadzenia pomiarów, sporządzania raportów wraz z rekomendacjami.
• Przedstawienie praktycznych przykładów realizacji obowiązków ustawowych, które będzie można wdrożyć w swoich jednostkach.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja przepisów ustawy o zapewnieniu dostępności w praktyce:
• Rola i zadania koordynatora dostępności w instytucji.
• Minimalne wymagania ustawy o dostępności.
• Odbiorcy dostępności oraz bariery, z jakimi się spotykają.
• Monitoring i wdrażanie dostępności w urzędzie.
• Procedura skargowa, wnioski o zapewnienie dostępności.
• Plan podnoszenia dostępności.
• Współpraca koordynatora z innymi osobami w urzędzie.
• Dobre praktyki w urzędach i instytucjach – przykłady praktycznego wdrażania dostępności (z wykorzystaniem własnych materiałów trenera z przeprowadzonych audytów).
2. Przeprowadzanie audytów dostępności:
• Metodyka samodzielnego badania stanu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej.
• Narzędzia potrzebne do przeprowadzenia audytów, sposoby prowadzenia pomiarów.
• Sporządzanie raportu z audytu wraz z rekomendacjami.
• Audytowanie przestrzeni – ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wirtualnych materiałów.
• Analiza indywidualnych przypadków.
3. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Koordynatorzy dostępności, osoby wspierające koordynatorów dostępności w urzędzie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert ds. dostępności, trener, audytor. Długoletni Członek Zarządu i Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Posiada 15-letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych, zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia dla koordynatorów dostępności w instytucjach publicznych, przeprowadza audyty dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów dla różnych grup odbiorców (osób z niepełnosprawnościami, pracowników administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz środowiska biznesowego). Współpracuje z pracodawcami w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych, wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Jest autorem publikacji, artykułów dot. rynku pracy, niepełnosprawności, dostępności.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 stycznia 2022 r.