Zaświadczenia i postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń. Kodeks postępowania administracyjnego a aspekty praktyczne

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie wydawanie zaświadczeń w praktyce urzędów administracji publicznej w kontekście Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń ma doniosłe znaczenie w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego na wszystkich szczeblach, zwłaszcza, że rodzi znaczące problemy interpretacyjne. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy istotę i charakter zaświadczenia oraz przebieg postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń w aktualnym stanie prawnym, np. zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy w formie postanowienia. Podczas zajęć przedstawimy problematykę wydawania zaświadczeń unormowanych w przepisach ustaw szczególnych np. związanych z aspektem prawnorolnym (zaświadczenie o okresie pracy w gospodarstwie rolnym) czy wynikające z przepisów Ordynacji podatkowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy związanej z zaświadczeniami oraz postępowaniem w sprawach ich wydania.
• Omówienie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, dokonywanych w kilku ostatnich latach w kontekście zmian dotyczących postępowania w sprawie wydania zaświadczenia, określanego jako postępowanie odrębne.
• Wyjaśnienie różnic pomiędzy zaświadczeniem, orzeczeniem i oświadczeniem.
• Wskazanie konsekwencji odmowy wydania zaświadczenia oraz odmowy wydania zaświadczenia o określonej treści.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pozycja postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń w rodzinie procedur administracyjnych.
2. Normatywne określenie i istota zaświadczenia.
3. Przedmiot zaświadczenia. Zaświadczenie a orzeczenia wydawane w postępowaniu administracyjnym.
4. Forma zaświadczenia. Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy w formie postanowienia.
5. Dopuszczalność żądania zaświadczeń. Oświadczenie w miejsce zaświadczenia.
6. Tryb postępowania w sprawie wydawania zaświadczeń:
• Postępowanie poprzedzające wydanie zaświadczenia.
• Akty kończące postępowanie.
7. Odmowa wydania zaświadczenia i wydania zaświadczenia określonej treści.
8. Wydawanie zaświadczeń na gruncie ustawy Ordynacji podatkowa.
9. Zaświadczenia unormowane w przepisach szczególnych:
• Wydawania zaświadczeń o okresie pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
• Poświadczanie przez organ własnoręczności podpisu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy organów administracji samorządowej, którzy w trakcie wykonywanej pracy stosują przepisy k.p.a., a przede wszystkim osoby wydające zaświadczenia, wynikające z przepisów k.p.a., a także przepisów w szczególnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, zatrudniona na stanowisku profesora UŁ w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni wykładowca i promotor ponad 300 prac licencjackich i magisterskich z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji. Doświadczony trener otwartych i zamkniętych szkoleń z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, organizowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej na terenie całej Polski. Posiada także wieloletnie doświadczenie praktyczne w pracy w organach samorządu zawodowego i centralnych organach administracji rządowej w Warszawie na stanowiskach kierowniczych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 29 sierpnia 2022 r.