Media społecznościowe w sektorze publicznym

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie promowanie instytucji publicznych poprzez media społecznościowe w tym portal Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, czy Linkedin.

Ważne informacje o szkoleniu

Media społecznościowe są powszechnie wykorzystywanym narzędziem w sektorze publicznym. Jednak specyfika komunikacji instytucji publicznych powinna uwzględniać wiele uwarunkowań, które wynikają z przepisów prawnych. Równie ważny jest styl i jakość prowadzonej komunikacji. Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego dowiedzą się Państwo, w jaki sposób przedstawiciele sektora publicznego mogą skutecznie komunikować się z odbiorcami i promować swoją instytucję w przestrzeni social media.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę z zakresu zasad i dobrych praktyk związanych z obecnością jednostek sektora publicznego w mediach społecznościowych, a także:
• Zapoznają się z najpopularniejszymi mediami społecznościowymi (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter) i możliwościami komunikacji za ich pośrednictwem mieszkańcami.
• Dowiedzą się, w jaki sposób urząd powinien budować i realizować strategię obecności w social media.
• Poznają mechanizmy, które wpływają na zasięgi postów, a także zaangażowanie odbiorców.
• Nauczą się metod właściwej komunikacji w mediach społecznościowych i reagowania na sytuacje kryzysowe.
• Poznają rolę, jaką ma stosowanie spójnej identyfikacji wizualnej i zapoznają się z dobrymi praktykami w tym obszarze.
• Zapoznają się z prawnym aspektem prowadzenia profili urzędu w mediach społecznościowych.
• Zapoznają się ze znaczeniem Employee Advocacysocial media policy dla urzędu.
• Zapoznają się z aktualnymi trendami obecności w social media i narzędziami ułatwiającymi korzystanie z mediów społecznościowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie w zagadnienie social media w administracji publicznej i samorządach.
• Przegląd najważniejszych mediów społecznościowych (FB, Instagram, YouTube, TikTok, Linkedin) i ich roli w komunikacji.
• Przedstawienie możliwości kanałów społecznościowych w promocji sektora publicznego i jego komunikacji z interesariuszami.
• Rodzaje kont społecznościowych i ich znaczenie dla polityki komunikacyjnej sektora publicznego.
• E-goverment 2.0 a wykorzystywanie mediów społecznościowych.
2. Otoczenie prawne a obecność sektora publicznego w mediach społecznościowych.
• Blokowanie użytkowników i moderowanie dyskusji a dostęp do informacji publicznej.
• Rola RODO i regulaminów serwisów w prowadzeniu fan page’y.
• Granice wykorzystywania utworu lub wizerunku.
• BIP a publikacje w social mediach.
3. Strategia social media dla sektora publicznego.
• Cele obecności administracji publicznej i samorządowej w mediach społecznościowych.
• Regionalna strategia rozwoju i jej wdrożenie w social media.
• Tworzenie planu obecności w mediach społecznościowych krok po kroku.
• Zagadnienie RTM i możliwości jego wykorzystania.
• Influencer marketing: jak wykorzystać influencerów do promocji.
• Mierzenie zakładanych celów, wybrane narzędzia monitoringu mediów społecznościowych.
4. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji z interesariuszami.
• Komunikacja administracji publicznej i jej specyfika.
• Style komunikacji w mediach społecznościowych.
• Wykorzystanie prostego języka.
• Znacznie identyfikacji wizualnej i grafiki.
• Rola mediów społecznościowych w zarządzaniu kryzysowym.
• Employee Advocacy i social media policy dla sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej odpowiedzialni za komunikację w mediach społecznościowych – pracownicy: wydziałów promocji urzędów i jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, ośrodków sportu oraz instytucji realizujących projekty we współpracy z administracją publiczną.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Obecnie pracownik sektora publicznego, który w branży public relations i zintegrowanej komunikacji marketingowej pracuje prawie 15 lat. Na różnych stanowiskach związanych z komunikacją i marketingiem realizował projekty z zakresu PR produktowego i korporacyjnego. Odpowiadał również za kampanie CSR i PR regionów. Przez wiele lat był rzecznikiem prasowym. Zajmował się także komunikacją w największym polskim portalu społecznościowym nk.pl. Jest absolwentem politologii, filozofii oraz podyplomowych studiów z public relations.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 16 sierpnia 2021 r.